Indonesia verner 92000 hektar mindre skog

Pressemelding - 25 mai, 2012
I går 24. mai 2012, lanserte det indonesiske skogministeriet nok en revisjon av moratorietkartet. Området som i to år skal beskyttes mot utdeling av nye hogst- gruve- og plantasjekonsesjoner er redusert med ytterligere 92 000 hektar.

«Reduksjonen av et allerede svakt moratorium for skogbeskyttelse er svært bekymringsfullt», sier Lars Løvold i Regnskogfondet. «Moratoriet skulle være en toårig pustepause for den gjenværende skogen i Indonesia, men i praksis har det ført til lite ekstra beskyttelse», fortsetter han.

Den siste revisjonen av kartet, som ytterligere reduserer omfanget, er nok et eksempel på hvordan moratoriet undergraves. Siden det ble lansert 20 mai 2011, har området under beskyttelse blitt redusert med 3,82 millioner hektar.

Truls Gulowsen fra Greenpeace påpeker at «Indonesiske og norske myndigheter må være mer frampå for å sikre et styrket moratorie, og ikke tillate en stadig svekking som et resultat av skogsindustriens lobbyvirksomhet».

På ettårsdagen for lanseringa av moratoriet, møtte Greenpeace, Regnskogfondet og 12 «orangutanger» den norske miljøvernministeren, Bård Vegar Solhjell. De norske miljøorganisasjonene etterlyste et sterkere moratorie.

I et intervju med Reuters dagen etter, innrømte Solhjell at moratoriet ikke er godt nok: «Vi vet at moratoriet i seg selv ikke er nok til å oppnå utslippsreduksjonene Indonesia har påtatt seg, eller til å stoppe avskogingen i rask nok hastighet».

Det var første gang Norge var så tydelig i sine uttalelser om moratoriet. «Statsrådens uttalelse er riktig og viktig. Det er helt i tråd med våre krav: et styrket moratorie som varer lenger enn to år, og som inkluderer større områder enn det som er tilfelle i dag», sier Truls Gulowsen fra Greenpeace.

Emner