Regjeringen velger feil når de lar Statoil bli i tjæresand

Pressemelding - 31 mars, 2011
Regjeringen velger feil modell for statlig eierskap når de lar Statoil fortsette med utvinning av tjæresand i Canada.

Idag sier næringsminister Trond Giske til Dagens Næringsliv at regjeringen ikke kommer til å gripe inn overfor Statoils engasjement i tjæresand gjennom Eierskapsmeldingen. Giske sier at beslutningen om tjæresand ligger til Statoil som selskap, ikke til staten som eier.
 

– Dette er feil modell for statlig eierskap. Staten er i sin fulle rett til å kreve at selskapene den er hovedeier i driver bærekraftig, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.


Når det gjelder forvaltning av eierskap, viser Gulowsen til uttalelsene Storebrand kom med til ABCnyheter om tjæresand igår. “Det er to skoler om hvordan man forvalter eierskap. Noen mener man ikke skal blande seg opp i beslutninger. Andre - som oss – mener vi er i vår fulle rett til å stille krav. Vi mener tvert imot det er viktig å stille spørsmål og krav om bærekraftig virksomhet”, sa Christine Tørklep Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand. Meisingset var også  tydelig på at tjæresand "ikke er bærekraftig".
 

– Oljeminister Ola Borten Moe har selv sagt at det ikke er tvil om staten kan bestemme at Statoil skal ut av tjæresand. Altså er det ikke eierforholdet det står på – det står på politisk vilje til å få et statlig selskap til å drive bærekraftig, sier Gulowsen.

 

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, 90107904

Martin Norman, klimarådgiver i Greenpeace, 95804950