Greenpeace: – At Statoil selger 40% av tjæresandprosjekt i Canada er en seier for oss

Pressemelding - 23 november, 2010
I dag tidlig ble det klart at Statoil selger 40% av tjæresandprosjektet i Canada.
– Dette er svært gode nyheter og det viser at vår kampanje virker, sier Martin Norman i Greenpeace.

Nedsalget viser at risikoen i tjæresandprosjektet er stor.

– Det eneste naturlige neste steget for Statoil er å selge seg helt ut, sier Norman.

Tjæresand krever svært høy oljepris for å gi lønnsomhet, og utvinningen medfører store miljøproblemer og klimagassutslipp. Nedsalget viser også at Statoil kan selge seg ut av tjæresanden uten store tap. Dette er positive nyheter for selskapets statlige og private aksjeeiere.

– Vi forventer at de fortsetter arbeidet med å finne kjøpere og selger seg helt ut, sier Norman.
– Som et relativt ansvarlig selskap bør Statoil sette en grense for hvor skitten olje de skal jobbe med. Tjæresand er over den grensa. Når Statoil opererer der under norsk flagg, legitimerer de en hel industri.. Statoil bør selge sel helt ut og frigjøre krefter til å løse probleme de har på norsk sokkel, sier Norman.