Asia og Afrika - vestens dumpingplass for elektronisk avfall

Pressemelding - 14 april, 2008
Elektronikkavfall er blant verdens raskest voksende avfallstyper, og inneholder dessuten en rekke helseskadelige og miljøfarlige kjemikalier. Nå må det produseres elektronikk uten miljøgift!

Ett av stedene der elektronikkavfallet fra vesten havner. Bilde tatt av DanWatch

Vår apetitt på elektronikk er enorm. Alt for mye av elektronikkavfallet unnslipper de regulerte innsamlings- og gjenvinningsordningene. Men også i ly av de offentlige ordningene er det mye som havner på villspor.

- Selv om Norge synes å være bedre enn resten av Europa med tanke på returordninger, er det mye som tyder på at farlig avfall fra elektronikk her hjemme også kommer på avveie, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Hvor havner alle mobiltelefoner og pcer som vi ikke vil ha lenger? Svaret finnes i Greenpeace-rapporten "Toxic Tech: Not in our Backyard", som avdekker at mellom 20 og 50 millioner tonn elektronisk avfall oppstår hvert eneste år på verdensbasis. Dette er mer enn 5% av verdens totale avfall. Det spås en tredobling i mengden elektronikk-avfall fra utviklingsland før 2010.Bare i EU forsvinner 75 prosent eller 6,6 millioner tonn elektronikkavfall ut av systemet: Det går enorme mengder inn i en ulovlig eksportstrøm, med endestasjon Afrika og Asia. Her hoper det seg opp i hendene på barn og voksne, som vil ha tak i metaller som bly og jern for å selge det videre.

- Det var forstemmende å være vitne til hvordan giftig avfall dumpes i Ghana. En lokal forretningsmann fortalte at det kommer 45 containere med ubrukbart elektronisk utstyr bare til Tema Harbour i Ghana. Dette forteller Benjamin Holst i DanWatch, som har vært i Nigeria og Ghana for å dokumentere konsekvensene av illegale avfallsstrømmer.

Gjennomsnittet på innsamlet EE-avfall i Norge er ca 15 kg/innbygger mens kravet i EU er på 4 kg. Hvert gram som havner i hendene på ubeskyttede barn og voksne i India, Kina, Ghana og andre land, er ett gram for mye.

Av det innsamlete elektronikkavfallet i Norge, opplyser returselskapene at halvparten blir sluttbehandlet i Norge, mens resten blir eksportert.

- Vi innser at det er umulig å få kontroll over dette uoversiktlige kretsløpet, og ber produsentene ta ansvar og lage elektronikk uten miljøgifter. Å dumpe EE-avfall i Afrika og Asia er å eksportere miljøproblemer, sier Gulowsen.

Les rapporten her

Other contacts:

Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, tel. 48297274

Emner