Bunnotering for Norge

Pressemelding - 27 februar, 2008
Fredag la FNs miljøvernprogram (UNEP) fram sin rapport «Et dødt hav», med bidrag fra flere norske forskere. De neste årene vil den havgående fiskeflåten bli satt under langt kraftigere politisk press enn tilfellet har vært til nå.

Greenpeace dokumenterer fangsten ombord den spanske bunntråleren Ivan Nores. Verdifullt og ukjent dyre- og planteliv blir ødelagt hver eneste dag som følge av bunntråling på sårbare områder i dyphavet.

FN-rapportens konklusjoner er drepende. Trålernes effekt på bunnfaunaen er ganske enkel katastrofal. Norge blir kritisert for at fiskerivirksomheten legger stein til klimabyrden.

- Det som engang var frodige korallrev på verdens hav, minner nå mest om gold ørken. Men det forsvarer ikke norske fiskerimyndigheters ørkenvandring, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Rapporten viser at tiden er overmoden for et internasjonalt forbud mot bunntrålfiske. UNEP ber om forbud mot bunntrål, fordi trålfrie soner og vernede hav-reservater ikke vil være tilstrekkelig for å beskytte det marine miljøet.

- Det er ikke lengre tvil om at skadene skyldes omfattende bruk av bunntrål gjennom mange tiår, der redskap er blitt slept på kryss og tvers langs havbunnen, sier Gulowsen.

Greenpeace mener det er på høy tid å revurdere den norske bunntrålpolitikken, og oppfordrer næringa til å ta ledelsen framfor å trekke beina etter seg i protest.

NRK: "Slik skader fiskere havbunnen"
UNEP-rapporten

Other contacts:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, tel. 90107904
Frida Bengtsson, havmiljørådgiver, tel. 95281199
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, tel. 48297274

Emner