Grønlands regjering gir løyve til to nye prøveboringer i isfjell-alléen

Pressemelding - 18 august, 2010
Igår ble det klart at Grønlands regjering gir det britiske oljeselskapet Cairn lisens til to nye prøveboringer i det arktiske farvannet i Baffinbukta.

Området der Cairn borer kalles isfjell-alléen. Her tauer det norskeide supplyskipet Balder Viking vekk et isfjell i forbindelse med oljeboringen.

– På norsk sokkel borer vi ikke i islagte farvann, og etter utslippet i Mexico-gulfen har USA innført moratorium mot slik boring. At Grønland – som bare har noen måneders erfaring med tildeling av løyver – åpner for boring i områder som er isdekket hele vinteren, er svært uheldig, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Cairn har det meste av sin erfaring fra boring på land i India, og har ingen erfaring fra nordområdene.

– På Grønland er det ingen infrastruktur for opprydning fra oljesøl, og det finnes per i dag ingen metoder for å rense olje fra is, sier Gulowsen.

Flere supplybåter fra Trans Viking – som seiler under svensk flagg, men drives fra Norge og er eid av Kistefos gjennom selskapet Trans Atlantic – deltar i arbeidet. Området mellom Grønland og Canada der boringene skal foregå kalles isfjell-alléen på grunn av de mange isfjellene som passerer gjennom området. Statoil har søkt lisenser i samme område, og venter nå på avklaring fra den grønlandske regjeringen.

– Når man ser supplyskipene taue vekk isfjell for at Cairn skal kunne bore, bør det være åpenbart for alle at oljeutvinning i disse områdene bør unngås, sier Gulowsen.

Kontakt

Truls Gulowsen
Mobil: (+47) 90 10 79 04
Email:

Flere bilder av de norske supplyskipene som tauer isfjell