Ny rapport: Internasjonale merkevarer koker klimaet i palmeolje

Pressemelding - 8 november, 2007
En ny rapport fra Greenpeace viser hvordan matvare- og kosmetikkindustrien påvirker klima og regnskogsødeleggelse gjennom ukritisk bruk av palmeolje. Procter & Gamble, Nestle og Kraft Foods er store forbrukere av palmeolje.

Palmeolje fabrikk med omkringliggende palmeolje-plantasjer.

Norge importerer omlag 15 tusen tonn palemolje årlig. Mye blir brukt i matvarebransjen til blant annet steking av kjøttkaker, fiskekaker, hamburgere og potetgull. Mye importeres fra Indonesia og Malaysia. Ingen av de norske aktørene Greenpeace har vært i kontakt med har spesielt gode systemer for å sikre at deres palmeolje ikke bidrar til tap av regnskog eller ulovlig drenering av torvmyrskoger, selv om mange er oppmerksomme på problemet.

Greenpeace oppfordrer alle brukere av palmeolje til å minimere bruken, stille strenge sporbarhetskrav til all palmeolje, og kontraktfeste garanti mot import fra regnskogs- og torvskogsarealer.

Den nyeste store aktøren i palmeoljemarkedet er biodrivstoffbransjen, som står for den største økningen i etterspørsel og nyetablering av plantasjer, ofte på regnskogs- eller torvskogsarealer.

Indonesia satser offensivt på produksjon av palmeolje, som er en viktig råvare for produksjon av biodiesel. Både Norge og EU har klare målsettinger om å øke bruken av biodrivstoff for å redusere CO2-utslippene.

Dersom biodrivstoffet skal baseres på palmeolje fra Indonesia, vil denne klimasatsingen tvert om føre til at de globale CO2-utslippene øker. Allerede i dag utgjør klimagassutslipp fra avskoging en femdel av de globale klimagassutslippene.

Se flere bilder her


- Greenpeace oppfordrer norske myndigheter til å stille midler til diposisjon under Klimakonferansen på Bali i Indonesia for en global dugnad mot avskoging, og sørge for at tiltak mot avskoging blir del av klimakompromisset for neste forpliktelsesperiode.

- Greenpeace krever også at palmeolje og andre miljøødeleggende mulige råvarer for biodrivstoff, som genmodifiserte produkter, utelukkes fra den norske biodrivstoff-satsingen. Vi er skuffet og overrasket over at dette ikke er med i regjeringens biodrivstoff-forslag.


Hele rapporten om palmeolje i mat, kosmetikk og biodrivstoff (64 s, engelsk)
Les mer om biodrivstof
Les mer om palmeolje