Publikasjoner

Under finner du en oversikt av rapporter og dokumenter. Du kan sortere etter kampanje.

 

De nyeste oppdateringene

 

Forslag til omsetningspåbud for biodrivstoff – Høringssvar fra Greenpeace (GP),...

Publikasjon | 7 februar, 2008 på 9:28

Biomasse er en energikilde som blant annet kan brukes som råvare til produksjon av drivstoff til transportsektoren. Dersom biomassen er bærekraftig produsert, vil dette være en fornybar resurs. I et livssyklusperspektiv kan biodrivstoff i...

Challenging the Aquaculture Industry on Sustainability

Publikasjon | 28 januar, 2008 på 0:00

The farming of aquatic plants and animals is known as aquaculture. The production of fish, crustaceans and shellfish by aquaculture has become the fastest growing animal food sector in the world. Today, aquaculture supplies an estimated 43% of...

Avtale om klimameldingen

Publikasjon | 17 januar, 2008 på 14:00

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om nedenstående merknader til St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk.

Klimanotat Stortinget

Publikasjon | 17 januar, 2008 på 10:29

Stortinget må gi mandat til både nasjonale og internasjonale klimatiltak! Greenpeace mener politikerne må sørge for at vi i fellesskap kan ta det nødvendige klimaansvaret. I tillegg til at det er behov for konkrete mål om minst 30% klimagass-...

Brev til Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Publikasjon | 16 januar, 2008 på 11:40

Se vår presentasjon til Næringskomiteen om kongekrabbe

Publikasjon | 14 januar, 2008 på 14:33

Bakgrunnsdokument på regjeringens kongekrabbepolitikk

Publikasjon | 14 januar, 2008 på 0:00

Forslagene i regjeringens stortingsmelding om kongekrabbe står ikke i stil med virkelighetsbeskrivelsen i meldingen. Greenpeace krever at krabben forvaltes som en introdusert art, ikke som en vanlig ressurs. Dette krever konkrete planer for...

Rangering av matbutikker i Tyskland

Publikasjon | 19 desember, 2007 på 10:34

Fotoboken "Photoclima"

Publikasjon | 13 november, 2007 på 10:08

Greenpeace' fotobok "Photoclima" som viser hvordan klimaforandringene kan ødelegge den spanska solkysten. NB! boken er på spansk.

How the palm oil industry is Cooking the Climate - full report

Publikasjon | 8 november, 2007 på 0:00

Every year, 1.8 billion tonnes (Gt) of climate changing greenhouse gas (GHG) emissions are released by the degradation and burning of Indonesia’s peatlands – 4% of global GHG emissions from less than 0.1% of the land on earth. This report...

91 - 100 av 258 resultater.