Publikasjoner

Under finner du en oversikt av rapporter og dokumenter. Du kan sortere etter kampanje.

 

De nyeste oppdateringene

 

Russiske miljøorganisasjoner advarer mot Shtokman-satsing

Publikasjon | 1 desember, 2011 på 15:24

En rekke russiske miljøorganisasjoner inkludert Greenpeace og Bellona advarer i dag Statoil og Total mot å investere i Shtokman-prosjektet sammen med Gazprom.

Det nye norske gruveeventyret

Publikasjon | 1 november, 2011 på 6:00

Greenpeacerapporten ”Det norske gruveeventyret – og møtet med marin natur” her. Rapporten gir en oversikt over sjødeponiproblematikken, gruveindustriens krav og går gjennom situasjonen knyttet til utslipp og søknader til Bøkfjorden, Repparfjord...

Årsrapport 2010

Publikasjon | 25 mai, 2011 på 22:48

I denne rapporten presenterer vi noen av våre aktiviteter og resultater av arbeidet i Greenpeace Nordic i 2010.

Forslag til sak for diskusjon og votering på Statoils generalforsamling 2011

Publikasjon | 11 mars, 2011 på 11:45

Dette er forslaget fra Greenpeace og WWF om at Statoil må trekke seg ut av tjæresand. Det skal behandles på generalforsamling i 19. mai.

Statens handlingsrom i tjæresandsaken

Publikasjon | 16 september, 2010 på 20:07

Høringssvar vedrørende oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og...

Publikasjon | 1 juli, 2010 på 0:00

Vi viser til høringsprosessen vedrørende helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og oversender herved vårt høringssvar. Greenpeace ønsker å gratulere Faglig forum, Overvåkningsgruppen, Risikogruppen samt...

Barentshavet: Spesielle områder krever spesielt vern

Publikasjon | 8 juni, 2010 på 0:00

Barentshavet spenner fra Lofoten i sør til Polhavet i nord. Det er hjem for alt fra korallrev, svampområder og enorme fiskebestander, til sjøfugl og isbjørner. Samtidig er Barentshavet matfatet til millioner av mennesker. Livet i...

Jens Stoltenberg: Vis lederskap – Trekk Statoil ut av tjæresanden!

Publikasjon | 18 mai, 2010 på 0:00

Dette åpne brevet ble publisert som helsides annonse i Dagsavisen 19/10/2010.

Prime Minister Jens Stoltenberg: Stand tall - Pull Statoil out of tar sands!

Publikasjon | 18 mai, 2010 på 0:00

This open letter to Norwegian prime minister Jens Stoltenberg was published in Dagsavisen May 19th 2010.

Tar Sands and Climate Change

Publikasjon | 26 april, 2010 på 0:00

Tar sands oil production is the fastest growing source of greenhouse gas (GHG) emissions in Canada,1 and greatly increases this country’s contribution to global warming. Canada now stands as one of the top 10 emitters of GHGs per capita in the...

11 - 20 av 260 resultater.