Publikasjoner

Under finner du en oversikt av rapporter og dokumenter. Du kan sortere etter kampanje.

 

De nyeste oppdateringene

 

Greenpeace oppsummering av forventninger til Rio + 20

Publikasjon | 31 januar, 2012 på 16:39

Greenpeace oppsummering av forventninger til Rio + 20

Vedrørende Statoils profileringskampanje Det norske oljeeventyret

Publikasjon | 27 januar, 2012 på 15:41

Statoils reklamefilm"Skattejegerne" får medhold fra forbrukerombudet. Her er brevet fra forbrukerombudet

Greenpeace anmelder Rana Gruber og KLIF

Publikasjon | 4 januar, 2012 på 14:20

Greenpeace anmelder Rana Gruber og Klif til Økokrim for ulovlig gruveforurensing.

Russiske miljøorganisasjoner advarer mot Shtokman-satsing

Publikasjon | 1 desember, 2011 på 15:24

En rekke russiske miljøorganisasjoner inkludert Greenpeace og Bellona advarer i dag Statoil og Total mot å investere i Shtokman-prosjektet sammen med Gazprom.

Det nye norske gruveeventyret

Publikasjon | 1 november, 2011 på 6:00

Greenpeacerapporten ”Det norske gruveeventyret – og møtet med marin natur” her. Rapporten gir en oversikt over sjødeponiproblematikken, gruveindustriens krav og går gjennom situasjonen knyttet til utslipp og søknader til Bøkfjorden, Repparfjord...

Årsrapport 2010

Publikasjon | 25 mai, 2011 på 22:48

I denne rapporten presenterer vi noen av våre aktiviteter og resultater av arbeidet i Greenpeace Nordic i 2010.

Forslag til sak for diskusjon og votering på Statoils generalforsamling 2011

Publikasjon | 11 mars, 2011 på 11:45

Dette er forslaget fra Greenpeace og WWF om at Statoil må trekke seg ut av tjæresand. Det skal behandles på generalforsamling i 19. mai.

Statens handlingsrom i tjæresandsaken

Publikasjon | 16 september, 2010 på 20:07

Høringssvar vedrørende oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og...

Publikasjon | 1 juli, 2010 på 0:00

Vi viser til høringsprosessen vedrørende helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og oversender herved vårt høringssvar. Greenpeace ønsker å gratulere Faglig forum, Overvåkningsgruppen, Risikogruppen samt...

Barentshavet: Spesielle områder krever spesielt vern

Publikasjon | 8 juni, 2010 på 0:00

Barentshavet spenner fra Lofoten i sør til Polhavet i nord. Det er hjem for alt fra korallrev, svampområder og enorme fiskebestander, til sjøfugl og isbjørner. Samtidig er Barentshavet matfatet til millioner av mennesker. Livet i...

11 - 20 av 263 resultater.