Greenpeace anmelder Rana Gruber og KLIF

Publikasjon - 4 januar, 2012
Greenpeace anmelder Rana Gruber og Klif til Økokrim for ulovlig gruveforurensing.

Anmeldelsen av Rana Gruber AS og KLIF (tidligere Statens Forurensingstilsyn) er knyttet til utslipp av det miljøskadelige flotasjonskjemikaliet Lilaflot fra gruvevirksomhet i Rana kommune. Avisoppslag i Helgelands Blad 02.01.2012 med påfølgende NTB-oppdatering 3. januar viser at bedriften erkjenner utslipp av minst 4 tonn Lilaflot siden 1987, og at den ikke har hatt tillatelse til slikt utslipp. KLIF anmeldes for medvirkning gjennom kjennskap til utslippene uten å sørge for nødvendig regulering.

Rana anmeldelse

Emner