The heat is on - Marine reserves essential to protect against climate change impacts

Publikasjon - 27 mars, 2007
En ny Greenpeace-rapport konkluderer med at det hurtigst mulig bør etableres et omfattende nettverk av marine vernområder for å beskytte livet i havet mot konsekvensene av klimaendringer.

Forsiden til rapporten "The heat is on - Marine reserves essential to protect against climate change impacts"

Download document

Num. pages: 6