Skattefradrag

på gaver til Greenpeace

Side - 26 februar, 2014
Som giver til Greenpeace kan du få skattefradrag for din støtte. Fradraget er en del av det ordinære skatteoppgjøret og utføres av Skatteetaten.

Dersom, i 2017, du har gitt 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår kan du få skattefradrag på 24% av det totale støttebeløpet. Maksimalt fradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner er 30 000 kroner.

Greenpeace vil automatisk melde inn støtten din til Skatteetaten dersom vi har ditt fødselsnummer registret. Støtten kommer da forhåndsutfylt under post 3.3.7 i skattemeldingen.

For at vi skal kunne melde inn din støtte til Skatteetaten trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom du ønsker å oppgi ditt fødselsnummer ta kontakt med giverservice på telefon: 22 20 51 01. Vi benytter sikker lagring av alle personopplysninger og vil aldri gi ut din informasjon til tredjeparter, annet enn til Skatteetaten.

Vær oppmerksom på at vi må ha ditt fødselsnummer innen 20. februar 2018 for at du skal få din støtte gitt i 2017 forhåndsutfylt på skattemeldingen. Har du tidligere gitt ditt fødselsnummer til oss trenger du ikke gjøre det på nytt.

Vi kan komme til å kontakte deg per telefon for å spørre om du ønsker å oppgi ditt fødselsnummer.

Les mer om skattefradrag på Skatteetaten sin nettside: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/

Klikk her for å gi Greenpeace din støtte.