Skattefradrag

på gaver til Greenpeace

Side - 26 februar, 2014
Som giver til Greenpeace har du rett til å få skattefradrag på dine gaver til oss. Dette fradraget er en del av ditt ordinære skatteoppgjør og utføres av Skatteetaten.

Dersom du har gitt over kr 500,- til Greenpeace i løpet av et kalenderår, har du rett til å få skattefradrag på 28 % av det totale beløpet du har gitt. Dette gjelder opp til kr 20 000,-.


Vi vil automatisk melde inn dine gaver til Skatteetaten og du vil finne disse under post 3.3.7 i din selvangivelse.
 
For at vi skal kunne innberette dine gaver til Skatteetaten, trenger vi ditt personnummer (11 siffer). Dersom du ønsker å oppgi dette til oss eller har andre spørsmål om skattefradrag, ta kontakt med giverservice på telefon 22 20 51 01 eller e-post . Vi benytter sikker lagring av alle personopplysninger og vil aldri gi ut din informasjon til tredjeparter, annet enn Skatteetaten.

Merk at vi må ha ditt personnummer senest innen 20. februar for at du skal få fradrag for dine gaver gitt i foregående år. Dersom du allerede har oppgitt ditt personnummer til oss, trenger du ikke gjøre det på nytt.

Vi kan komme til å kontakte deg over telefon for å spørre om du ønsker å oppgi ditt personnummer.

Les mer om skattefradrag på Skatteetaten sine nettsider www.skatteetaten.no.

Klikk her for å gi Greenpeace din støtte.