FOSSIELE ENERGIE

Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (gas, olie, steenkool) is de belangrijkste oorzaak van de klimaatcrisis die onze planeet en iedereen die er leeft treft. De fossiele brandstoffenindustrie schendt ook de mensenrechten en vernietigt de biodiversiteit.

HET PROBLEEM

Overal ter wereld veroorzaken ontginning, transport en verbranding van fossiele brandstoffen (gas, olie, steenkool) drama’s voor mens en milieu. De verbranding van fossiele brandstoffen is de belangrijkste bron van broeikasgasuitstoot, die de klimaatcrisis veroorzaakt en verergert. De fossiele brandstoffenindustrie doet er alles aan om ons afhankelijk te houden van fossiele brandstoffen, zodat ze haar activiteiten kan voortzetten en geld kan blijven binnenrijven. Dit gedrag staat de energietransitie in de weg. In België blijven we met name sterk afhankelijk van gas. Het is nog steeds de belangrijkste energiebron om onze huizen te verwarmen. Gasnetbeheerder Fluxys doet er alles aan om het belang van gas te behouden. Binnen de Europese gaslobby’s heeft het zelfs de schok van de oorlog in Oekraïne aangegrepen om druk uit te oefenen op overheden om hun projecten te kunnen versnellen. Door in 2023 nog massaal te blijven investeren in nieuwe gasinfrastructuur brengt Fluxys ons gevaarlijk ver van de klimaatdoelstellingen.

WAT WE DOEN

Wetenschappers zijn heel duidelijk: om onze planeet leefbaar te houden moeten we fossiele brandstoffen uitfaseren. Daarom strijdt Greenpeace tegen de invloed van de fossiele brandstoffenindustrie. In België verzetten we ons fel tegen de plannen van gasnetbeheerder Fluxys om ons afhankelijk te houden van fossiel gas, en pleiten we voor een geleidelijke uitstap uit gas tegen 2035. Op elke klimaatconferentie (COP) oefenen we druk uit op onze overheden om een tijdschema af te spreken om fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen. Onze belangrijkste eis is eenvoudig: geen nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen. We hebben ook campagne gevoerd voor een verbod op reclame en lobbywerk door de fossiele brandstoffenindustrie, te vergelijken met tabak.

Meer informatie over onze energiecampagne