HERNIEUWBARE ENERGIE

Hernieuwbare energie is de sleutel tot een duurzame en groenere toekomst. Het is de oplossing om ons energiesysteem terug te winnen, het respectvoller te maken voor de planeet en toegankelijker voor iedereen.

HET PROBLEEM

Onze regeringen hebben investeringen in hernieuwbare energiebronnen te lang verwaarloosd. Decennialang getreuzel met kernenergie heeft ons veel gekost. Windenergie (op zee en op land) en zonne-energie zijn de laatste jaren goed ontwikkeld. Toch zijn deze oplossingen – ondanks het feit dat ze de goedkoopste zijn – nog ver verwijderd van hun volledige potentieel in ons land.

WAT WE DOEN

Onze beleidsmakers moeten stoppen met cadeaus uit te delen aan de fossiele en nucleaire industrie en in plaats daarvan massaal investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, in samenwerking met lokale gemeenschappen. Greenpeace ontwikkelt al lange tijd energiescenario’s gebaseerd op 100% hernieuwbare energie. We maken ook regelmatig een ranglijst van elektriciteitsleveranciers, om burgers de weg te wijzen naar de leveranciers die de meeste hernieuwbare energie aanbieden en ontwikkelen. Tot slot eist Greenpeace een woning- en energiepact op alle beleidsniveaus in België. Dit zal massale investeringen in isolatie van zowel woningen als openbare gebouwen mogelijk maken. Dit pact, dat het recht op betaalbare huisvesting van hoge kwaliteit voor iedereen werkelijkheid maakt, is een noodzakelijke voorwaarde om van hernieuwbare energie de nieuwe norm te maken.

Meer informatie over onze energiecampagne