NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, lanceert vandaag een publieke consultatie over het plan voor de berging van het hoogradioactief en langlevend kernafval in ons land. Deze publieksraadpleging is een lege doos volgens Greenpeace. Het plan zegt niets over waar, wanneer of hoe het kernafval gedumpt zal worden. Bovendien staan de Covid-19-maatregelen een grondige en transparante consultatie in de weg. 

NIRAS stelt voor om het hoogradioactieve en/of langlevende kernafval, dat honderdduizenden jaren gevaarlijk blijft, ergens definitief in de Belgische ondergrond te stoppen. Het probeert dit concept van geologische berging te presenteren als internationaal aanvaarde standaard en de bevolking ervan te overtuigen dat het onderzoek ernaar al vergevorderd is.

In het plan dat nu op tafel ligt, ontbreekt het aan belangrijke gegevens zoals de diepte van de grondlaag of de precieze locatie. Deze belangrijke beslissingen worden om financiële en politieke redenen uitgesteld. Het plan biedt ook geen antwoord op cruciale bezwaren van onder meer de nucleaire veiligheidsautoriteit FANC.

De voorbije 40 jaar deed NIRAS enkel onderzoek naar geologische berging in de Boomse kleilaag. Maar dit leverde nog geen volwaardig en veilig concept op voor geologische berging. Er is zelfs geen concreet voorstel over waarin het onderzoeksgeld de komende decennia moet worden geïnvesteerd”, zegt Jan Vande Putte, expert Energie bij Greenpeace.  

Deze schijnconsultatie komt alvast één partij goed uit: Engie-Electrabel. Zoals NIRAS eerder aangaf zijn er miljarden tekort als er bijvoorbeeld naar een diepere kleilaag moet worden uitgeweken. Door de beslissingen met mogelijks tientallen jaren voor zich uit te schuiven dreigt Engie-Electrabel te ontsnappen aan haar historische financiële verantwoordelijkheid.

Tot slot valt het niet te begrijpen dat NIRAS deze gebrekkige consultatie organiseert in volle corona-lockdown. “De administraties draaien op een lager pitje en de mogelijkheden voor publieke participatie zijn beperkt. Minstens zou NIRAS een reeks online discussiemomenten moeten organiseren waarbij het publiek vragen kan stellen aan zowel medewerkers van NIRAS, als aan onafhankelijke experten”, besluit Jan Vande Putte.

Contact: Greenpeace persdienst: 0496 26 31 91 – [email protected]