Activisten van Youth for Climate en Greenpeace hebben de preformateurs opgewacht aan het Paleis. Nu de regeringsvorming opnieuw moeizaam verloopt, willen de activisten de onderhandelaars eraan herinneren dat niet politieke spelletjes, maar wel de klimaat- en sociale crisis hun absolute prioriteit moet zijn. De actievoerders eisen dat de volgende federale regering in haar regeerakkoord de ernst van deze crisis erkent en met de nodige oplossingen komt om de grenzen van de planeet te respecteren. 

Terwijl de informateurs, preformateurs en opdrachthouders elkaar de voorbije maanden eindeloos afwisselden, stond de wereld letterlijk in brand. Er woeden verwoestende bosbranden in de Amazone, de VS, Rusland, Indonesië, maar ook dichter bij huis in Europa. We breken het ene hitte- en droogterecord na het andere, met gevolgen voor onder meer gezondheid, natuur, landbouw en economie. De biodiversiteit verdwijnt wereldwijd aan een ongezien tempo. Bovendien worden de meest kwetsbare groepen in de samenleving opnieuw het hardst getroffen door deze gevolgen van klimaatverandering en menselijk ingrijpen in de natuur. 

Nu het er naar uitziet dat de vorming van de federale regering in het gedrang komt, eisen Greenpeace en Youth For Climate dat deze ecologische en sociale crisis als een prioriteit behandeld wordt. Met spandoeken ‘Ons klimaat, uw mandaat’ en ‘Eerlijk en ambitieus #klimaatregering’ wachtten de activisten de preformateurs op aan het paleis. 

‘Ons klimaat, uw mandaat’

We hebben meer dan genoeg tijd verloren. We hebben nu een federale regering nodig die het klimaat serieus neemt. De honderdduizenden mensen die de voorbije 2 jaar op straat zijn gekomen voor het klimaat en een rechtvaardige samenleving, kunnen niet zomaar opzij geschoven worden. Wij verwachten concrete ambitie én actie: minstens 65% CO2-reductie tegen 2030 en een stevig en participatief actieplan in de eerste 100 dagen van de nieuwe regering om ons daarnaar op weg te zetten”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace België. 

Na bijna anderhalf jaar discussiëren zijn onze politici er nog steeds niet in geslaagd om een regering te vormen en een eerlijk klimaatbeleid uit te stippelen. Dit is onbegrijpelijk. Het klimaatactieplan dat wij samen met een panel van 120 experten hebben gemaakt, ligt al anderhalf jaar klaar om gebruikt te worden. We overhandigen ons plan met 27 concrete beleidsvoorstellen vandaag opnieuw aan de onderhandelaars. Wij verwachten nu snel een federale regering die deze maatregelen kan uitvoeren, zegt Anuna De Wever van Youth For Climate. 

Contact:

Youth for Climate: Bram Michielsen –  0477 73 06 48 

Greenpeace: Sarah Jacobs – 0496 26 36 91 – [email protected]