Het verdict is bekend in ‘l’Affaire du Siècle’ (de ‘Zaak van de Eeuw’), de rechtszaak die Greenpeace samen met drie andere Franse organisaties heeft aangespannen tegen de Franse staat. De administratieve rechtbank van Parijs erkent de verantwoordelijkheid van de Franse staat in de klimaatcrisis en acht het onwettig dat Frankrijk de verbintenissen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, niet nakomt. De staat wordt ook aansprakelijk gesteld voor ‘ecologische schade’.

In een eerste reactie op het vonnis zeggen Greenpeace Frankrijk, Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot en Notre Affaire à tous: “Meer dan twee jaar na het begin van deze zaak, die gesteund wordt door 2,3 miljoen mensen, betekent deze beslissing een eerste historische overwinning voor het klimaat en een belangrijke stap vooruit in de Franse wetgeving. Deze uitspraak is ook een overwinning voor de waarheid: tot nu toe heeft de staat de ontoereikendheid van het klimaatbeleid ontkend, ondanks de overweldigende bewijzen. Wij hopen dat justitie zich niet zal beperken tot het erkennen van de schuld, maar de staat ook zal dwingen eindelijk concrete maatregelen te nemen om de klimaatverplichtingen na te komen.”

Belgische klimaatzaak

Ook in België loopt een soortgelijke rechtszaak. 60.000 landgenoten hebben in het kader van de Klimaatzaak klacht ingediend tegen de federale staat en de drie gewesten. De pleidooien gaan op 16 maart van start in Brussel. De rechtbank zal moeten oordelen of België haar internationale klimaatbeloftes nakomt.

Deze uitspraak in Frankrijk is bemoedigend met het oog op de Klimaatzaak in ons land. Greenpeace steunt deze rechtszaak voluit, want ook België staat heel ver af van het naleven van de gemaakte beloftes in het klimaatakkoord van Parijs. Na een onafgebroken daling tussen 2004 en 2014, blijft onze uitstoot de voorbije jaren zowat status quo terwijl we fors minder CO2 moeten uitstoten”, besluit Joeri Thijs.