In zijn toespraak op de internationale klimaatconferentie in Glasgow besteedt premier Alexander De Croo terecht aandacht aan de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis. Toch betreurt de Klimaatcoalitie dat ons land geen volwaardige Belgische positie kon voorleggen. “De federale engagementen die de premier vermeldde, zijn een stap in de goede richting. Maar ondanks deze inspanningen, behoren we nog steeds tot de slechte leerlingen van de klas” reageert de Klimaatcoalitie. “België slaagt er vandaag niet in het tempo en de ambitie van de EU te volgen. We moeten deze woorden omzetten in daden.” Het is ook onbegrijpelijk dat ons land zich niet schaart achter de High Ambition Coalition.

Technologische innovatie, waar de Eerste Minister sterk de nadruk op legde, is een belangrijk deel in de puzzel, maar verre van de enige. “Ervan uitgaan dat we de klimaatcrisis zullen oplossen door innovatie alleen, is een gevaarlijke illusie“, zegt de Klimaatcoalitie. “België moet zijn uitstoot verminderen en zijn eerlijke bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Er moeten dringend concrete en krachtige maatregelen worden genomen, gericht op een omwenteling in onze manier van produceren en consumeren.”

De klimaatcoalitie wil dat sociale rechtvaardigheid in die overgang naar een koolstofneutrale manier centraal staat. “Wij zijn verheugd dat de premier in zijn speech aandacht besteedt aan de meest kwetsbaren. Maar ook daar is het belangrijk dat de daad echt bij het woord gevoegd wordt. Wij willen dat het klimaatbeleid rechtvaardig is met aandacht voor gender en etniciteit,  zowel binnen ons land als buiten onze grenzen.” Dat impliceert ook een bijkomend  engagement inzake internationale klimaatfinanciering.