Greenpeace kaapt op dit moment in Brussel een reclamebord van tien meter breed en drie meter hoog om een verbod op fossiele reclame te eisen. Activisten overplakken een advertentie voor een vervuilende auto met beelden van klimaatrampen en de slogan ‘Deze reclame schaadt het klimaat’. Een petitie voor een Europees verbod op fossiele reclame verzamelde intussen al meer dan 170.000 handtekeningen.

Copyright Eric De Mildt. Meer foto’s van de actie zijn hier beschikbaar. 

Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace België. “Dit is de enige oplossing, unaniem gesteund door de wetenschap, om de opwarming van de aarde onder de cruciale drempel van 1,5°C te houden. Het is dan ook onvoorstelbaar dat reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen en producten nog steeds wijdverspreid zijn. Wij eisen een verbod op alle fossiele reclame.

De trucs van de tabakssector

De tabakssector heeft consumenten jarenlang doelbewust misleid over de schadelijke gevolgen van de sigaret. De fossiele brandstofindustrie gebruikt dezelfde technieken om haar impact op het klimaat en onze gezondheid te verhullen.

De fossiele bedrijven gebruiken doelbewust beelden en boodschappen waarmee ze het publiek willen laten geloven dat een groene en leefbare wereld hand in hand kan gaan met fossiele brandstoffen”, vervolgt Joeri Thijs. “Zowel qua klimaat als qua volksgezondheid, is dit volstrekt onjuist. Dit is niets minder dan misleidende propaganda die ertoe leidt dat maatregelen tegen de klimaatcrisis keer op keer worden uitgesteld.

Deze actie van Greenpeace is specifiek gericht tegen reclame voor fossiele auto’s. Ook deze advertenties schaden het klimaat. Een casestudy becijferde dat één enkele reclamecampagne van Audi in Groot-Brittannië de verkoop met maar liefst 132.700 auto’s heeft doen stijgen. Vermenigvuldigd met de CO2-voetafdruk per auto, komt dat neer op een extra uitstoot van 5.175.300 ton aan CO2-equivalenten. Dat is evenveel als wat IJsland op een jaar tijd uitstoot.[1]

Europees burgerinitiatief

In oktober lanceerden meer dan 20 ngo’s een Europees burgerinitiatief, een grote petitie die vraagt om een nieuwe wet die fossiele reclame en sponsoring bant. Dat houdt in: een verbod op alle reclame van en sponsoring door bedrijven die werken met fossiele brandstoffen. Het gaat dus niet enkel om olie- en energiebedrijven, maar ook om bijvoorbeeld autoconstructeurs en luchtvaartmaatschappijen. 

Intussen zijn er al 170.000 handtekeningen. Als een miljoen mensen de petitie tekenen, is de Europese Commissie wettelijk verplicht om te antwoorden en te overwegen deze eisen om te zetten in wetgeving. 

Noot:

[1] Casestudy van Global Carbon Project https://greatreset.com/files/Ecoffectiveness.pdf

Contact:Persdienst Greenpeace België: 0496/26.31.91 – [email protected]