De brandende vraag bij de komende VN-klimaattop COP27 is of rijkere, historisch meer vervuilende landen gaan betalen voor het verlies en de schade die geleden worden door de klimaatcrisis. Volgens Greenpeace kan tijdens deze klimaattop aanzienlijke vooruitgang worden geboekt op het gebied van rechtvaardigheid en de steun voor landen die het zwaarst worden getroffen door klimaatrampen. Van België verwacht Greenpeace meer ambitie en solidariteit. 

De prioriteiten van Greenpeace voor een geslaagde COP27:

  • De oprichting van een financieringsfaciliteit voor verlies en schade (loss and damage): financiële steun voor landen en gemeenschappen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering om de verliezen en schade van vroegere, huidige en  toekomstige klimaatrampen te compenseren.
  • De uitvoering van de belofte om 100 miljard dollar te geven aan landen met een laag inkomen om hen te steunen bij de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. De toezegging van rijke landen tijdens COP26 vorig jaar om de financiering voor aanpassing tegen 2025 te verdubbelen, moet worden nagekomen. 
  • Alle landen moeten een aanpak hebben voor een rechtvaardige transitie bij de snelle uitfasering van fossiele brandstoffen, inclusief het onmiddellijk stopzetten van alle nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen.
  • Een stijging van 1,5 °C tegen 2100 is de enige aanvaardbare interpretatie van het Akkoord van Parijs. De uitfaseringsdata voor fossiele brandstoffen die afgestemd zijn op 1,5 °C, moeten erkend worden.
  • De erkenning van de belangrijke rol van de natuur bij klimaatmitigatie- en aanpassing, als cultureel en spiritueel symbool en als thuis voor diverse flora en fauna. Het beschermen en herstellen van de natuur moet gebeuren met actieve deelname van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen.

Een gedetailleerde briefing over de eisen van Greenpeace voor COP27 is hier beschikbaar en vindt u ook in de bijlage van dit persbericht. 

Yeb Sano, hoofd van de internationale Greenpeace-delegatie die COP27 bijwoont:

Je veilig en erkend voelen is cruciaal voor ons welzijn en dat van de planeet. Dit is waar COP27 over moet gaan. Rechtvaardigheid en financiering voor de landen die vroeger, nu en in de toekomst het hardst door de klimaatcrisis worden getroffen, zijn belangrijke componenten voor succes. Niet alleen tijdens de besprekingen, maar ook in de acties daarna. Oplossingen en wijsheid zijn er in overvloed bij inheemse volkeren, gemeenschappen en jongeren. Wat ontbreekt is de wil van rijke vervuilende regeringen en bedrijven om in actie te schieten.

België moet solidariteit en ambitie tonen

De Europese Unie onderhandelt als één bij COP27. Voor ons land is niettemin een belangrijke rol weggelegd op het gebied van solidariteit en ambitie. België moet zich aansluiten bij de High Ambition Coalition, die de doelstelling van 1,5 °C en de exit uit fossiele brandstoffen opnieuw bevestigt. Als uitstoter van broeikasgassen moet ons land zijn verantwoordelijkheid nemen en de gemeenschappen steunen die het hardst lijden onder de klimaatcrisis.

“Onze vier klimaatministers mogen zich niet aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. België heeft een plicht tegenover degenen die het hardst door de klimaatcrisis worden getroffen. Afstappen van fossiele brandstoffen en het steunen van een nieuw fonds voor verlies en schade zijn twee belangrijke opdrachten voor ons land”, aldus Carine Thibaut, politiek expert bij Greenpeace België.