De huidige Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) van Brussel bevat geen maatregelen om de bestaande groene ruimten in Brussel te beschermen. Greenpeace betreurt dit en roept Brusselaars op om deel te nemen aan het openbaar onderzoek voor de GSV om betere bescherming voor het groen in de stad te eisen.

De Brusselse regering wil meer groen introduceren in de stad, via het nieuwe beleid voor ruimtelijke ordening: de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Dat is een positieve evolutie, maar de GSV bevat geen maatregelen om de bestaande groene ruimten te beschermen. Nochtans is de Brusselse natuur bedreigd. Tussen 2003 en 2016 verdween maar liefst 14% van de groene ruimte in Brussel. 

De Brusselse regering zet nog volop in op nieuwbouwprojecten in de laatste ongerepte gebieden van de hoofdstad. Op deze manier kiest de regering voor de gemakkelijke korte termijn oplossing. Dit is onaanvaardbaar, zeker gezien de huidige biodiversiteits- en klimaatcrisis”, zegt Ruth-Marie Henckes, expert biodiversiteit bij Greenpeace België.

Een verantwoord beleid dat rekening houdt met de toekomstige generaties zou net inzetten op het beschermen van bestaande groene ruimten en creatieve oplossingen zoeken voor de woningnood. De natuur beschermt ons, samen moeten wij haar ook beschermen.

Brusselse natuur in cijfers: 

Tussen 2003 en 2016 verdween maar liefst 14% van de groene ruimte in Brussel.

In 2006 was 47% van Brussel gebetonneerd, in 2020 was dat al 52%.

Brussel telt 55m2 groen per inwoner, in Amsterdam is dat 96m2.

21% van de Brusselaars heeft momenteel onvoldoende toegang tot openbare groene ruimte. 

Brusselse buurtcomités, verenigd in het Tuiniersforum des Jardiniers (TFJ), verzetten zich al jaren tegen de toenemende natuurvernietiging en eisen een moratorium op het betonneren van Brusselse groene ruimte. De GSV moet dit verankeren met duidelijke verbintenissen om bestaande groene ruimte maximaal te beschermen.Het openbaar onderzoek voor de GSV loopt nog tot en met 20 januari. Greenpeace nodigt de Brusselaars uit om een brief te ondertekenen gericht aan Urban.Brussels met de eis om de bescherming van de bestaande natuur in Brussel mee op te nemen in de GSV. Meer informatie en de brief vindt u op de website van Greenpeace.