Greenpeace verwelkomt de beslissing van de Vlaamse regering om te bezinnen over de eventuele aanleg van een brede leidingstraat tussen Antwerpen en de Duitse Ruhr. “Een dergelijk vrijgeleide op basis van onduidelijke plannen dreigt ons vast te houden in een fossiel systeem. Dat moeten we absoluut vermijden.”

Onder de plannen die eind 2020 werden gelanceerd, zou een strook van 45 meter met tot 8 pijpleidingen worden aangelegd tussen de Antwerpse haven en de industrie in het Duitse Ruhrgebied, dwars door woon-, landbouw- en natuurgebied. Harde en verifieerbare cijfers over de nood voor al die leidingen ontbreken echter.

“Het economisch plaatje voor de leidingstraat gaat uit van de groei van fossiele brandstoffen en hun afgeleiden, zoals het extra ethyleen dat Ineos met zijn felbestreden nieuwe Antwerpse kraker wil produceren. Die groei is echter noch evident, noch wenselijk”, reageert Mathieu Soete van Greenpeace.

“Ook de import van groene waterstof en ammoniak via Antwerpen of Zeebrugge wordt de laatste tijd fel gehypet, maar zonder duidelijke haalbaarheidsstudie en kostenbatenanalyse hiervoor is de vergunning en bouw van deze petrochemische snelweg zeer voorbarig. Een duurzame energietransitie vraagt vooral meer kabels, en minder pijpleidingen.”