Op een colloquium in Brussel presenteert Leefmilieu Brussel vandaag de resultaten van een brede stakeholder-raadpleging over het verbod van voertuigen met verbrandingsmotoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Greenpeace was één van die stakeholders en verwacht van de volgende Brusselse Gewestregering een ambitieus plan om van fossiele auto’s af te stappen:

“Het klimaat en onze gezondheid vragen om ambitieus beleid in de volgende legislatuur. De huidige Brusselse Gewestregering nam een principebesluit om ten laatste in 2030 geen dieselwagens meer toe te laten (1). Maar dat moet sneller. Dieselwagens moeten ten laatste in 2025 verbannen worden en auto’s op benzine en CNG in 2030”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

“Het draagvlak bij de bevolking is er. Ouders, leerlingen en leerkrachten protesteren al maanden voor gezondere lucht – de vele schoolpoort-protesten van burgerbeweging Filter Café Filtré – en meer klimaatambitie. Brussel moet een voortrekker worden, en zich laten inspireren door wat bijvoorbeeld in Parijs is beslist. In de Franse hoofdstad komen dieselwagens er niet meer in vanaf 2024, en benzinewagens vanaf 2030 (2). De volgende Gewestregering moet zo snel mogelijk klaarheid scheppen over het uitfaseren van diesel-en benzinewagens en maatregelen nemen om deze overgang op een sociaal verantwoorde manier te doen verlopen.”

Noten

  1. https://be.brussels/files-fr/a-propos-de-la-region/gouvernement/reunion-du-conseil-des-ministres-du-31-mai-2018 (p. 25-26)
  2. Ook andere steden nemen soortgelijke maatregelen om diesel- (en benzine) wagens uit te faseren. Steden als Madrid, Athene, Oslo en Mexico-City kondigden al een dieselban aan vanaf 2025. Londen voerde heel recent een Ultra-Lage Emissiezone in. Na rechtszaken plannen ook heel wat Duitse steden lage-emissiezones of dieselbans.

Contact:

Greenpeace persdienst: +32 496 26 31 91