Een breed spectrum van organisaties lanceert vandaag een oproep voor een nationaal Mobiliteitspact voor een beter openbaar vervoer. Dit pact moet de alternatieven voor de auto versterken en maakt van het spoor de ruggengraat van een klimaatvriendelijke en geïntegreerde mobiliteit. Het verankert ook een goede coördinatie tussen de verschillende bevoegde niveaus inzake mobiliteit.

Greenpeace, Trein Tram Bus, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonië namen het initiatief voor deze oproep voor een nationaal Mobiliteitspact. De oproep heeft de steun van heel wat maatschappelijke actoren zoals Unizo, de Gezinsbond, Test-Aankoop, enz. [1] Via een webplatform nodigen de initiatiefnemers het maatschappelijk middenveld, bedrijven en burgers uit om deze oproep mee te ondersteunen.

In het licht van de klimaaturgentie [2] en om zo snel mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren, moet mobiliteit een prioriteit worden in de volgende legislatuur. Van alle sectoren is de uitstoot van het verkeer het meest problematisch.

“Zowel voor het klimaat, als voor onze gezondheid is het nodig om het gebruik van de auto te beperken. Een nationaal Mobiliteitspact kan de lijnen uitzetten voor een duurzaam en sociaal rechtvaardig beleid op basis van 3 prioriteiten: aantrekkelijke en betaalbare alternatieven voor de auto; de spoorwegen als ruggengraat voor een kwalitatief en emissievrij openbaar vervoer; meer investeringen in openbaar vervoer, maar vooral meer kwaliteit en betere aansluitingen dankzij geïntegreerde dienstregelingen“, aldus de initiatiefnemers. “Het Zwitserse spoormodel [3] en multimodale knooppunten kunnen als voorbeeld dienen. Ook in Oostenrijk en Duitsland bewijst dit systeem zijn nut.”

Mobiliteitspact ook nodig voor gezondheid en economie

De impact van luchtvervuiling door het verkeer is bij kinderen het grootst. Volop inzetten op de alternatieven voor de auto, helpt gezinnen niet alleen om makkelijker duurzaam mobiel te zijn maar het draagt ook bij aan een betere gezondheid”, zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Een beter beheer van onze mobiliteit is ook een uitdrukkelijke eis van economische spelers. Zij betreuren dat goederen en werknemers urenlang vastzitten in de dagelijkse files, waarvan de kosten worden geraamd op meer dan 4 tot zelfs 8 miljard euro per jaar. [4]

Zonder doortastend en samenhangend mobiliteitsplan tijdens de komende legislatuur, staan we straks met zijn allen letterlijk stil. En dat is nefast voor onze ondernemers, onze economie en  onze welvaart in het algemeen”, waarschuwt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Wij maken geen taboe van ingrepen zoals een slimme kilometerheffing of andere maatregelen om tot een mobiliteitsshift te komen [5]. Essentiële voorwaarde daarbij is de investering in voldoende alternatieven voor de wagen, zoals een performant openbaar vervoer.”

Duurzame mobiliteit vergt een gedeelde en volgehouden visie van verschillende bevoegdheidsniveaus en samenwerking om alternatieven voor de auto te versterken. De initiatiefnemers nodigen iedereen die daar ook van overtuigd is de oproep te onderschrijven.

Contacten:
TreinTramBus: Peter Meukens, lid van werkgroep Beleid, 0499/34.19.99
Greenpeace: Sarah Jacobs, persverantwoordelijke, 0496/26.31.91
UNIZO: Filip Horemans, woordvoerder, 0478/22.37.51
Test-Aankoop: Simon November, woordvoerder, 0499/512.140

Noten:
[1] Zie de oproep voor een nationaal Mobiliteitspact (PDF) en het webplatform met alle ondertekenaars, waar ook andere organisaties en bedrijven kunnen ondertekenen.

Vijf federaties  – Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, l’Union nationale des mutualités neutres, la Fédération des Maisons médicales en GTL, taxi-federatie – steunen deze oproep voor een nationaal Mobiliteitspact al, net als een dertigtal organisaties: ACTP, Ademloos, CGSP Cheminots, Clean Energy Invest, Coren, Ecoconso, EUCG, Fietsersbond, Filter Café Filtré, Gezinsbond, GRACQ, Grands-parents pour le climat, Ligue des Familles, MOC, Navetteurs.be, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Pro Velo, Reizigersbond, Ringland, Stramien, Straten-Generaal, Taxistop, Test-Achats, The Shift, Tier, Tous à pied, UMons, West-Vlaamse Milieufederatie, Voetgangersbeweging.

[2] De uitstoot van broeikasgassen door het verkeer neemt nog toe, terwijl die eigenlijk drastisch moet beginnen dalen: tussen 1990 en 2017 steeg die in België met 25%. De totale uitstoot van de transportsector vertegenwoordigt tegenwoordig 22,5 % van de totale uitstoot (tegenover 14,3 % in 1990). Die toename is grotendeels te wijten aan het wegvervoer, dat in 2017 zorgde voor 97,4 % van de totale uitstoot door deze sector. Bron: https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/belgie/belgische-uitstoot/belangrijkste-sectoren/

[3] Als iemand het Belgische spoorwegnet van bovenaf zou observeren, zou die zien dat de treinen elkaar in het huidig systeem met een uurfrequentie kruisen op het volle uur en het halfuur (‘00 en ‘30). Dat kruisen gebeurt nog te vaak onderweg. Het resultaat is dat aansluitingen in stations beperkt zijn en dat het soms lang wachten is op een aansluiting. Door een geïntegreerde dienstregeling met een halfuurfrequentie te ontwikkelen, zorgen we ervoor dat treinen elkaar vaker (op het uur x.00, x.15, x.30 en x.45) kruisen, en dat in bewust uitgekozen stations in het hele land. Deze stations worden “aansluitingsknopen”, plaatsen waar meer verbindingen mogelijk zijn met kortere wachttijden.

Dit systeem wordt al met succes toegepast in Zwitserland en Oostenrijk. Ook Duitsland rolt het steeds meer uit. In ons land is het station van Ottignies al een knooppunt dat op deze manier werkt. Het doel is om dit principe uit te breiden naar zoveel mogelijk stations. Vervolgens worden de dienstregelingen van de bussen afgestemd op die van de treinen, wat leidt tot de ontwikkeling van “mobipunten” rond deze aansluitingsknopen, waar dan gebruik kan worden gemaakt van verschillende vervoerswijzen (gedeelde voertuigen, fietsen, scooters, enz.).

[4] OECD (2013). OECD Economic Surveys: Belgium, p.80.

[5] Zie de UNIZO-visienota voor de mobiliteit van de toekomst op www.unizo.be/mobiliteit.