Vandaag start de publieke consultatie over het voorstel tot verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Dit terwijl de onderhandelingen tussen Engie en de federale regering blijven aanslepen en het niet eens zeker is dat het ooit tot een akkoord komt en wat daar dan in zou staan. Greenpeace noemt dit een schijnconsultatie en vraagt dat eerst alle dossiers transparant gepubliceerd worden vooraleer een echte consultatie kan plaatsvinden.

Vanaf vandaag heeft de Belgische bevolking twee maanden de tijd om zich uit te spreken over de verlenging met tien jaar van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Deze publieke consultatie is vereist vooraleer het parlement een wetswijziging hierover kan goedkeuren. Om de burgers de kans te geven zich hierover geïnformeerd uit te spreken, maakte de overheid vandaag dossiers openbaar met meer informatie. Maar hier knelt volgens Greenpeace het schoentje. 

Wat in het voorgelegde dossier vooral opvalt zijn de gaten. Als burgers niet de nodige info krijgen, is dit hele proces niets meer dan een schijnconsultatie”, zegt Jan Vande Putte, expert Energie bij Greenpeace België. “Een analyse ontbreekt bijvoorbeeld over de externe dreiging zoals een gewapende aanval, toch hét thema sinds vorig jaar de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne onder vuur kwam en de kwetsbaarheid pijnlijk duidelijk werd.”

“Bovendien beperkt de bespreking van de gevolgen voor de langere tussentijdse opslag en latere berging van het kernafval zich tot het afval dat bijkomend zal worden gegenereerd door deze verlenging. Dit terwijl hierdoor ook het bestaande hoogactieve afval meer dan 10 jaar langer veilig zal moeten worden opgeslagen, aangezien de kalender voor de berging zal worden opgeschoven.”

Ook de manier waarop beide reactoren verlengd zullen worden is niet duidelijk. De nucleaire veiligheidsregulator FANC overhandigde een nota aan de regering met verschillende scenario’s, zoals het uitstellen van werken nodig om de veiligheid te verbeteren terwijl de verlenging al zou ingaan. Dit is een flagrante afzwakking van de veiligheidsnormen. Deze nota is niet te vinden in het consultatiedocument. 

Het dossier dat vandaag werd neergelegd is een belediging voor de bevolking. De grootste risico’s zijn weggelaten, terwijl de regering en Engie nog steeds onderhandelen over hoe de verlenging zal worden uitgevoerd, en de veiligheidsnormen onder druk staan”, aldus Jan Vande Putte van Greenpeace.

Greenpeace zal de tekortkomingen in het dossier grondig analyseren en de nodige stappen ondernemen om te garanderen dat de burger zich terdege kan uitspreken in deze belangrijke beslissing