De rechtbank in Brugge heeft 14 Greenpeace-activisten schuldig bevonden met opschorting van straf voor een geweldloze actie in de haven van Zeebrugge.  Greenpeace is opgelucht voor de activisten, maar maakt zich ook zorgen over de toenemende criminalisering van activisme en over de bescherming van het recht op protest. 

Op 29 april 2023 namen de 14 activisten van Greenpeace België deel aan een geweldloze actie bij de gasterminal van Fluxys in Zeebrugge. Ze werden gearresteerd en 48 uur in voorarrest gehouden, het wettelijke maximum. Zonet werden de activisten schuldig bevonden, maar er werd geen straf uitgesproken. De uitspraak van de straf werd opgeschort voor vijf jaar, omdat het om een geweldloze actie ging.  

We zijn opgelucht voor de activisten. Dat zij de rechtbank verlaten met een blanco strafblad zien we als een overwinning”, zegt Vanessa van Donselaar, campagnedirecteur bij Greenpeace België. “Maar het feit dat ze wel schuldig werden bevonden, zet het recht op vrije meningsuiting en het recht op protest onder druk. Deze veroordeling kan de drempel voor activisten verhogen, terwijl acties van burgerlijke ongehoorzaamheid net nu, in het midden van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, erg nodig zijn.” 

Greenpeace toont zich ook bezorgd over de toenemende trend in Europa om alle vormen van protest te ontmoedigen en te criminaliseren. In België is het ‘anti-relschoppers’ wetsvoorstel hier een duidelijk voorbeeld van. 

Onze activisten werden 48 uur vastgehouden en vervolgens aangeklaagd op grond van een havengerelateerde wet die absoluut niet bedoeld was om protest mee te beoordelen. Dit laat zien dat een rechter een wet helemaal anders kan interpreteren dan oorspronkelijk bedoeld, ten nadele van fundamentele burgerrechten zoals het recht om te betogen. Dat is precies wat wij ook vrezen rond het anti-relschoppers wetsvoorstel, dat nog steeds op de federale regeringstafel ligt”, besluit Vanessa van Donselaar. 

Actie tegen nieuwe fossiele brandstofprojecten van Fluxys & co

Greenpeace België wilde met haar actie eind april de recente stijging in de handel van vloeibaar gas (lng of liquefied natural gas) tussen de VS en Europa aanklagen. Greenpeace publiceerde een rapport dat aantoont hoe de Europese gaslobby van de oorlog in Oekraïne profiteerde om langetermijncontracten en nieuwe infrastructuur voor de levering van Amerikaans schaliegas aan Europese bedrijven door te duwen. [1] Als deze projecten doorgaan, zullen ze de mensenrechten van veel gemeenschappen in de Verenigde Staten direct aantasten en de klimaatcrisis verergeren. 

Noot: 

[1] Greenpeace International, “Who Profits From War. How gas corporations capitalise on war in Ukraine” – Executive Summary en français.