Brussel 29 november 2023 –  Het akkoord over de Europese natuurherstelwet is goedgekeurd door de Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement. Het resultaat van vandaag weerspiegelt het harde werk en de vele concessies die werden gedaan tijdens de onderhandelingen om tot het  voorlopig akkoord te komen. De Biodiversiteitscoalitie roept alle Belgische Europarlementsleden en ons land op om voort te bouwen op dit positieve signaal en de wet snel goed te keuren tijdens de eindstemmingen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en in de Raad van de EU.

Vandaag stemden de leden van de Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement voor de definitieve goedkeuring van de natuurherstelwet, waarover eerder deze maand een akkoord was bereikt tussen de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Parlement. 

Vorige week hebben de Europese lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wet, het voorlopig akkoord al goedgekeurd op 22 november. Deze twee goedkeuringen zijn een sterk signaal dat de natuurherstelwet van vitaal belang is voor Europa en zijn burgers. “De wet is niet alleen een essentieel instrument voor de implementatie van het Kunming-Montreal biodiversiteitsakkoord, maar biedt ook een gouden kans voor onze gezondheid, voor het beperken van de klimaatverandering en ons beschermen tegen de gevolgen ervan, voor het behoud van de economie en het garanderen van voedselzekerheid op de lange termijn”, zegt Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit bij WWF en coördinator van de Biodiversiteitscoalitie. 

Deze stemming laat zien dat het Europees Parlement zich inzet voor de aanpak van noodsituaties op het gebied van klimaat en biodiversiteit en voor de uitvoering van de Europese Green Deal. Het komt ook op een cruciaal moment in de aanloop naar COP28, die deze week begint. Ondanks de vele concessies die in de tekst van de wet zijn opgenomen, is het een belangrijk startpunt voor natuurherstel en de adoptie ervan is positief voor de geloofwaardigheid van de EU die hiermee toont dat ze haar internationale verplichtingen kan nakomen.

Ter herinnering: de wet geniet brede maatschappelijke steun, met bijna 1,2 miljoen Europese burgers, waaronder meer dan 33.500 Belgen, meer dan 6.000 wetenschappers, meer dan 100 bedrijven en meer dan 200 NGO’s in heel Europa die zich al voor deze wet hebben uitgesproken. Tientallen bedrijven hernieuwden ook hun steun voor de wet door onlangs een bijgewerkte verklaring te publiceren, “waarin ze er bij alle leden van het Europees Parlement en de EU-lidstaten op aandringen om de definitieve goedkeuring van de natuurherstelwet te steunen”. 

Deze stemming opent de deur naar de plenaire stemming in het Europees Parlement die begin 2024 moet plaatsvinden vóór de eindstemming in de Raad van de EU. We roepen onze Belgische Europarlementsleden en ons land op om de goedkeuring van de wet in deze twee laatste fasen te steunen en zo te stemmen voor de natuur en voor de huidige en toekomstige generaties.

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie
De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers.


Chart

Description automatically generated with medium confidence