Vanochtend zal Hugues Falys, een boer uit de provincie Henegouwen, TotalEnergies voor de rechtbank van Doornik dagen vanwege hun verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis. Extreme weersomstandigheden hebben de boerderij van Hugues de afgelopen jaren aanzienlijke schade berokkend, met opbrengstverlies tot gevolg. FIAN, Greenpeace en la Ligue des droits humains steunen de rechtszaak. Dit is de eerste klimaatzaak tegen een multinational in België.

13-03-24. Neerlegging van de dagvaarding tegen TotalEnergies bij de rechtbank van Doornik. In aanwezigheid van Hugues Falys, de boer achter de actie, en de 3 betrokken verenigingen: FIAN, La Ligue des droits humains en Greenpeace. © The Farmer Case / Tim Dirven

Andere foto’s zijn HIER beschikbaar.

De klimaatcrisis heeft een enorme impact op mij en mijn boerderij. Extreem weer zoals droogte of hevige regen zorgt ervoor dat ik veel minder opbrengst heb, het geeft ook extra werk en stress door de onzekerheid. Om nog te zwijgen over de verstoorde oogstkalender. Ons beroep is nauw verbonden met het klimaat. De toekomst is heel onzeker voor ons boeren”, legt Hugues Falys uit. Hij spant een rechtszaak aan tegen TotalEnergies vanwege hun verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis.

Twijfel zaaien

TotalEnergies is een van de 21 fossiele brandstofbedrijven die verantwoordelijk zijn voor meer dan een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het is ook de grootste raffinaderij en distributeur in België. TotalEnergies is sinds de jaren 70 op de hoogte van hun impact op het klimaat. De multinational hield decennialang bewust twijfels in stand over de oorsprong van de klimaatcrisis om Europees en internationaal klimaatbeleid tegen te werken. 

Ook vandaag nog gaat TotalEnergies door met gigantische investeringen in fossiele brandstoffen, zelfs al adviseren het Internationaal Energieagentschap en het IPCC om deze onmiddellijk stop te zetten”, zeggen de drie ngo’s die vrijwillig tussenkomen in deze rechtszaak. “De activiteiten van TotalEnergies dragen bij aan de klimaatcrisis, met desastreuze gevolgen voor boer·inn·en en voor mensenrechten zoals het recht op leven, voedsel, en een gezonde leefomgeving. Het bedrijf moet ter verantwoording worden geroepen en afstappen van fossiele brandstoffen.

Einde aan straffeloosheid voor de fossiele brandstofindustrie

Hugues Falys wordt vertegenwoordigd door het advocatenkantoor Progress Lawyers Network. FIAN, La Ligue de droits humains en Greenpeace komen vrijwillig tussen in de zaak, met steun van Klimaatcoalitie en de Internationale Federatie voor de Mensenrechten. Ze hopen een einde te maken aan de straffeloosheid van TotalEnergies en hen te dwingen een geloofwaardig transitieplan aan te nemen. Dit plan moet een investeringsstop in projecten voor fossiele brandstoffen omvatten, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 60% tegen 2030 en een vermindering van de olie- en gasproductie met 75% in 2040. 

Deze rechtszaak is uniek: het is de eerste keer in België dat een burger een multinational voor de rechter daagt vanwege het klimaat. De recente uitspraak van het Brusselse hof van beroep in de Klimaatzaak en de overwinning van de organisatie MilieuDefensie tegen Shell in Nederland, tonen dat justitie een sterke rol kan spelen in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Meer info op de website van The Farmer Caser

Contact

  • [email protected]  
  • Greenpeace België persdienst: +32 496 26 31 91 
  • La Ligue des droits humains: +32 473 74 16 00
  • FIAN: +32 478 93 37 47