Voor de Handelsrechtbank van Doornik vond vandaag de eerste hoorzitting plaats in de klimaatzaak van de Henegouwse boer Hugues Falys, met steun Ligue des droits humains, Greenpeace en FIAN, tegen TotalEnergies. Tijdens deze zitting stelden de vijf partijen een kalender op voor het uitwisselen van conclusies. De pleidooien zullen plaatsvinden op 19 en 26 november 2025. 

De zaak zal naar verwachting ongeveer twee jaar duren. Dat is lang, want de effecten van de klimaatcrisis wachten niet. Maar, met deze tijdlijn wordt het nu toch erg concreet. Ik zal het eindelijk kunnen hebben over de impact van de klimaatverstoring op mijn boerderij en de verantwoordelijkheid hierin van TotalEnergies”, stelt Hugues Falys, met aan zijn zijde FIAN, Greenpeace en Ligue des droits humains.

“We zijn klaar voor actie en voorbereid op de debatten. We vertrouwen erop dat deze procedure de heer Falys in het recht zal stellen en de rechtspraak over klimaatschade zal versterken”, klinkt het bij Progress Lawyers Network, dat instaat voor de verdediging van boer Hugues Falys en de drie organisaties.

De drie organisaties voelen zich gesterkt door de uitspraak van 9 april aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de Zwitserse staat veroordeeld werd vanwege zijn zwakke klimaatbeleid. Deze uitspraak is juridisch bindend: ze geldt voor alle nationale publieke instellingen, en zou een precedent moeten zijn voor de leden van de Europese Raad. 

FIAN, Greenpeace en Ligue des droits humains verwachten daarnaast ook dat het Gerechtshof in Den Haag op korte termijn het besluit na eerste aanleg herbevestigt, in de zaak MilieuDefensie vs. Shell. De pleidooien in beroep liepen daar af op 12 april 2024.

“De actualiteit toont ons dat klimaatzaken belangrijk zijn en dat de rechtsgang een efficiënt middel is om het gebrek aan actie van overheden en bedrijven, tegen de achtergrond van klimaaturgentie, aan te klagen”, verklaren de ngo’s.

TotalEnergies verantwoordelijk stellen

Op 13 maart dagvaardde Hugues Falys TotalEnergies vanwege  het aandeel van de fossiele brandstofgigant in de klimaatverstoring. De voorbije jaren werd zijn boerderij getroffen door verschillende extreme klimaatgebeurtenissen die ernstige, schadelijke gevolgen hadden zoals rendementsverliezen en bestaansonzekerheid. Op 29 maart diende FIAN, dat opkomt voor voedselsoevereiniteit, samen met Greenpeace en Ligue des droits humains een formeel verzoek in tot tussenkomst.
TotalEnergies is de grootste raffineur en fossiele verdeler in België en een van de 21 bedrijven actief in de fossiele energiesector, samen verantwoordelijk voor meer dan een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Met The Farmer Case willen Hugues Falys, FIAN, Greenpeace en Ligue des droits humains, TotalEnergies tot een geloofwaardig transitieplan dwingen. Zij vragen de Handelsrechtbank om een investeringsstop op te leggen voor nieuwe fossiele projecten, net als een uitfasering van de bestaande gas- en petroleumproductie met 75% voor 2040. The Farmer Case wordt gesteund door de Klimaatcoalitie en de Internationale Federatie voor de Mensenrechten.