Actievoerders van Greenpeace België hebben zonet een groot spandoek met daarop “Real Heroes Ride Bikes #CleanAirNow” opgehangen boven het parcours van de tweede etappe van de Tour de France, in het midden van de Wetstraat. De milieuorganisatie vraagt aan beleidsmakers om actie te ondernemen voor een aangenamere steden, zowel voor de inwoners als voor de gebruikers. 

“In het licht van de klimaatuitdaging hebben we toekomstgerichte steden nodig met actieve en gedeelde mobiliteit als prioriteit”, benadrukt Elodie Mertz, experte Luchtkwaliteit en Mobiliteit van Greenpeace België.

“Steden moeten opnieuw op maat van mensen worden ontworpen, en niet op maat van vervuilende auto’s die de stad monopoliseren. Auto’s die op fossiele brandstoffen rijden vervuilen de lucht die wij en onze kinderen inademen, schaden onze gezondheid en spelen een belangrijke rol in de klimaatopwarming.” [1]

“Fietsen wordt nog te vaak gezien als een sportactiviteit die niet thuishoort in de stad. We linken het aan spektakels zoals de Tour de France, maar de fiets is in de eerste plaats een dagelijks vervoermiddel dat het leven in de stad een stuk duurzamer kan maken. Meer inzetten op dagelijks en veilig fietsverkeer helpt steden ook de klimaatuitdaging aan te gaan. Maar dan zijn investeringen nodig. Landen als Denemarken en Nederland tonen aan dat er in België nog veel ruimte voor verbetering is”, voegt Mertz nog toe.

De nood aan een nationaal mobiliteitspact

Greenpeace België heeft in het kader van de politieke onderhandelingen voor de nieuwe regeringen contact gehad met de partijen en benadrukt hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk af te stappen van auto’s met een verbrandingsmotor. Ook het belang van investeren in alternatieven voor de auto werd beklemtoond. “De fiets is een essentiële aanvulling op het openbaar vervoer. Daar ligt onze focus op in de oproep tot een nationaal mobiliteitspact die we samen met TreinTramBus, Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu lanceerden voor de verkiezingen”, verduidelijkt Elodie Mertz.

Deze oproep, die zowel openstaat voor maatschappelijke organisaties als voor bedrijven en burgers, vraagt om een betere integratie van het openbaar vervoer, en dan vooral van de trein, die de ruggengraat moet worden van de mobiliteit van morgen. Ook de infrastructuur voor voetgangers en fietsers in steden en gemeenten moet verbeteren. Tientallen verenigingen uit verschillende geledingen van de maatschappij hebben al hun steun voor de oproep betuigd. [2]

Contact:
Elodie Mertz, experte Luchtkwaliteit en Mobiliteit van Greenpeace België, 0496/26.31.91
Ter plaatse: Benoît Calvi, 0495/21.10.85

Noten:
[1] De gevolgen op onze gezondheid van auto’s met een verbrandingsmotor kan je in dit rapport lezen.

[2] Onder andere Test Aankoop, de Fietsersbond, Ringland, Ademloos, Unizo,… sloten zich al aan. De oproep staat open voor verenigingen en bedrijven, maar ook burgers kunnen druk zetten. Je kan de oproep of petitie hier terugvinden en ondertekenen: https://www.greenpeace.org/belgium/nl/mee-doen/clean-air-now/op-weg-naar-beter-openbaar-vervoer-in-belgie/