Een veertigtal milieu- en sociale organisaties en vakbonden komen vandaag samen op de Rainbow Warrior, het vlaggenschip van Greenpeace dat aangemeerd ligt in Antwerpen. Als start van een unieke dialoog lanceren ze een gezamenlijke oproep voor een eerlijk klimaatbeleid, gebaseerd op vijf pijlers. 

“Het klimaat overstijgt politieke tegenstellingen, want de klimaatopwarming gaat ons allemaal aan. Een eerlijke klimaattransitie kan de levenskwaliteit van alle Belgen verbeteren en zeker ook van zij die het vandaag moeilijk hebben”, zeggen deze organisaties.[1] “Om dit mogelijk te maken, moeten de nieuwe regeringen prioritair inzetten op eerlijke klimaatmaatregelen in vijf sleuteldomeinen.”

Deze vijf pijlers zijn:

  • Een eerlijke bijdrage van de grote vervuilers en de grootste inkomens

  • Het recht op energie- en klimaatneutrale huisvesting

  • Hernieuwbare energie voor iedereen

  • Verbetering van het openbaar vervoer, van het fietsnetwerk en vergroening van het wagenpark

  • Het verzekeren van een eerlijke industriële transitie

De vijf pijlers moeten ervoor zorgen dat niemand – burger of werknemer – uitgesloten wordt door de omslag naar een klimaatvriendelijke samenleving. Vier getuigen in kwetsbare posities, werknemers en vakbondsvertegenwoordigers getuigen op de Rainbow Warrior vanuit hun dagelijkse realiteit.

“Bij ons op het platteland is het niet makkelijk je te verplaatsen zonder auto. Ik gebruik vaak het openbaar vervoer of de belbus, maar evident is dat niet. Autodelen zou een oplossing kunnen zijn, maar er is veel werk om dat aantrekkelijk te maken. Voor sommige mensen is er een financiële drempel, voor anderen een digitale. Voorlopig is het op het platteland dus wel een uitdaging om goed te doen voor het klimaat”, vertelde Katrien Vanslembrouck, inwoner van Zarren in West-Vlaanderen.

Op weg naar een inclusieve toekomst

“Natuurlijk zijn een klimaatvriendelijke mobiliteit, energiebesparing en het recht op klimaatneutrale huisvesting de toekomst. Maar helaas zijn ze vandaag niet voor iedereen haalbaar en dat heeft een impact op de hele samenleving”, zeggen de organisaties.

Dat is ook het geval voor werknemers van bepaalde sectoren, zeggen de aanwezige vakbondsvertegenwoordigers. “De klimaattransitie is een grote uitdaging voor de industrie en voor bedrijven zoals het mijne”, zegt Piet, werknemer bij een groot chemiebedrijf in Gent, tijdens de gesprekken op de Rainbow Warrior. “Er is nood aan technologische en sociale innovaties. Dat vereist sociaal overleg tussen bedrijven en hun werknemers en een stevig politiek kader met een langetermijnvisie die rekening houdt met de sociale gevolgen voor de werknemers.”

Start van een nauwe samenwerking

Om te bewaken of overheden aan een eerlijke en groene toekomst bouwen, zullen de organisaties elkaar blijven ontmoeten tijdens de komende legislatuur om beslissingen van de regeringen op te volgen.

“Uitstellen is geen optie meer. Onze politici moeten nu maatregelen nemen om de klimaatopwarming te bestrijden, om de levens en de gezondheid van alle burgers te verbeteren en om onze bedrijven en werknemers klaar te stomen voor een klimaatneutrale toekomst”, besluiten de 38 organisaties. “Hoe sneller onze politici daadkracht tonen, hoe sneller we allemaal zullen kunnen genieten van de vele economische en ecologische kansen die deze transitie te bieden heeft.”

Noot:
[1] 11.11.11, 11 maart beweging, Aardewerk, ACV-CSC, Arbeid & Milieu, Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), Beweging.net, Bond Beter Leefmilieu, Bos+, Climate Express, CNCD-11.11.11, Decenniumdoelen, Ecoconso, Entraide et Fraternité, Fédération des services sociaux, FGTB, Fietsersbond, Goodplanet Belgium, Greenpeace Belgium, le GRACQ, Inter-Environnement Wallonie, Klimaatpodium Brugge, Klimaatzaak, LEF-FEE, Les Amis de la Terre, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Natuurpunt, Netwerk Bewust Verbruiken, Netwerk tegen Armoede, Oxfam-in-België, Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), Réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie (RWADE), Rise for Climate, Samenlevingsopbouw, Teachers For Climate, Vlaams ABVV, Workers for Climate, WWF.