Greenpeace feliciteert Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie met het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 vernietigt, wegens het ontbreken van een voorafgaandelijke studie naar de milieueffecten en een grensoverschrijdende bevraging van de bevolking. Greenpeace heeft een gelijkaardige zaak lopen bij de Raad van State voor Doel 1 en 2, en Tihange 1.

De beslissing van het Grondwettelijk Hof betekent in feite niet minder dan dat Doel 1 en 2 in 2015 illegaal verlengd werden,” zegt Mathieu Soete, expert Energie bij Greenpeace België. “Er werd destijds geen geloofwaardig risico voor de bevoorradingszekerheid aangetoond, en ook de meest recente rapporten tonen duidelijk aan dat er de komende jaren voldoende ruimte is om deze verouderde reactoren onmiddellijk te sluiten.” [1,2,3]

Het hoogste rechtscollege in ons land bevestigt dat elke levensduurverlenging moet worden voorafgegaan van een studie en een publieke bevraging. Dit heeft niet alleen een impact op de intussen illegale verlenging van Doel 1 en 2, maar ook op Tihange 1. Dit arrest is bovendien een waarschuwing voor iedereen die van mening is dat we de minst oude reactoren zomaar even 10 jaar kunnen verlengen,” aldus Mathieu Soete.

Greenpeace vraagt de onmiddellijke sluiting van Doel 1 en 2, ten minste zolang er geen studie naar de milieueffecten en bevraging van de bevolking in België en Nederland is uitgevoerd. “Deze verouderde reactoren langer openhouden is onnodig, risicovol, en nu dus ook illegaal,” besluit Mathieu Soete.

Noten:

[1] De volledige tekst van het arrest van het Grondwettelijk Hof in de zaak aanhangig gemaakt door Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-034n.pdf

[2] Eind 2015 diende Greenpeace op dezelfde gronden bij de Raad van State een verzoekschrift in tot onmiddellijke schorsing en vernietiging van de besluiten met betrekking tot de levensduurverlenging van zowel Doel 1 en 2 als Tihange 1.

[3] In het laatste rapport van Elia van 2019 (Winter Outlook) wordt aangetoond dat de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt bij de onmiddellijke sluiting van de drie oudste kerncentrales: https://www.elia.be/-/media/project/elia/shared/documents/elia-site/studies/2019/strategic-reserve-for-winter-2020-21.pdf

Contact: Persdienst Greenpeace :  0496 26 31 91 [email protected]