Als respons op de Covid-19-crisis maken de EU en nationale overheden ongeveer €4 biljoen beschikbaar voor de Europese markten en bedrijven. Naast controversiële steunpakketten aan bedrijven, heeft onderzoek door Greenpeace aangetoond dat de fossiele en koolstofintensieve sectoren ook profiteren van een brede waaier aan economische maatregelen zoals macro-economisch beleid, belastingverlagingen, kortingen op accijnzen voor fossiele brandstoffen, en soepelere regels voor de zoektocht naar olie en gas in beschermde gebieden.

Deze maatregelen vormen extra obstakels op de weg naar een klimaatneutraal Europa. Bovendien verhinderen ze de heropbouw van een gezonde, eerlijke en veerkrachtige samenleving. De oplossing voor de Covid-19-crisis kan er niet in bestaan om de klimaat- en sociale crisissen erger te maken.

Lees het rapport (in het engels)