Bij gebrek aan geldige rechtvaardigingsgrond kan de verdere levensduurverlenging van Doel 1 en 2 niet aanvaard worden, en moeten beide reactoren zo snel mogelijk – en ten laatste op 31 december 2022 – sluiten.

Geen rechtvaardiging voor verlenging van de levensduur van Doel 1 en 2

Bij de beslissing over de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 in 2015 baseerde de regering-Michel zich op het argument van de bevoorradingszekerheid. Echter, niet alleen verdween die rechtvaardigingsgrond al uit de wet bij de eerdere wetswijziging van 2013, het argument sneed geen hout in 2015 en blijft ook vandaag en voor de periode 2022-25 niet overeind. 

Integendeel, de verlenging heeft tot dusver eerder een negatieve invloed gehad op de bevoorradingszekerheid en legde bovendien de kiem voor fossiele subsidies onder het CRM.

Tegelijk vormen deze verouderde reactoren een aanzienlijk nucleair veiligheidsrisico, dat slechts in beperkte mate kan worden verholpen.

Lees onze briefing in pdf