Met deze intentieverklaring willen Belgian Offshore Platform en 4Sea (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace België,  Natuurpunt vzw en WWF-België) aantonen hoe de ontwikkeling van windenergie in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) goed kan zijn voor de natuur én het klimaat.

Natuur in offshore windparken

Lees de briefing in pdf formaat.