20 gigawatt zonne-energie, 6 GW windmolens op land en 4,4 GW windmolens op zee tegen 2030. Dat zijn de doelstellingen die Greenpeace naar voor schuift om België op weg te zetten naar een klimaatneutrale toekomst. Vooral zonne-energie gooit hoge ogen, met een enorm potentieel in alle delen van het land.

Dat potentieel moeten we snel en optimaal benutten. De nieuwe federale regering deed alvast de openingszet door de kernuitstap te herbevestigen en de hand te reiken naar de Gewesten. De sluiting van de oude en onbetrouwbare kerncentrales is onvermijdelijk, maar door het jarenlange getreuzel van onze politici ging veel tijd verloren voor de alternatieven. Om ons energiesysteem nu niet jarenlang op te hangen aan fossiele-gascentrales moeten we dringend in actie schieten. Naast investeringen in vraagsturing en energie-efficiëntie moet ook het aandeel hernieuwbare energie fors en snel omhoog, zonne-energie op kop.

20 GW zonnepanelen tegen 2030: een haalbare kaart

De marsrichting was reeds duidelijk toen WWF, BBL, IEW en Greenpeace in 2016 het vernieuwde “Our energy future” rapport voorstelden. Het scenario voor hernieuwbare energie dat we hierin ontwikkelden, mikte op ongeveer 13 GW zonne-energie tegen 2030. Nu, 4 jaar later, maakt Greenpeace de oefening opnieuw en stellen we deze doelstelling een stuk scherper: 20 GW aan zonnepanelen in 2030 is ambitieus, maar haalbaar. Aangevuld met 4,4 GW offshore en 6 GW onshore wind zet dit België stevig op weg naar klimaatneutraliteit terwijl het licht blijft branden.

Greenpeace is niet de enige die het grote potentieel van zonnepanelen ziet. Ook het High renewable ambition scenario uit de recente studie van Energyville zit op dezelfde lijn en Climate Action Network stelt in het nieuwe PAC scenario dat Europa al in 2040 100% van zijn energie moet en kan halen uit hernieuwbare energie als we het klimaatakkoord van Parijs willen halen.

Vast staat dat we een tandje zullen moeten bijsteken. Momenteel wordt immers de verhoging van de Europese klimaatdoelen voor 2030 besproken, van 40% vandaag naar minstens 55% en hopelijk 60-65% minder uitstoot. Wanneer daarna ook de 2030-doelstelling voor hernieuwbare energie richting 50% en meer gaat, zullen we met de huidige Belgische ambitie van slechts 17,5% nog een paar versnellingen hoger mogen schakelen.

Zonne-energie als motor van de energietransitie

De kaarten liggen gelukkig ontzettend goed, vooral voor zonne-energie. Tel even mee. Eén: alleen al op Vlaamse daken is er genoeg ruimte voor maar liefst 72 gigawatt. Twee: de prijzen van zonnepanelen zijn de laatste jaren enorm gedaald en de efficiëntie werd fors verhoogd. Drie: ook batterijen voor de opslag van overtollige stroom worden steeds efficiënter en financieel aantrekkelijker.

Er is dus geen reden om nog langer de kat uit de boom te kijken. De Gewesten moeten de ambitie stevig verhogen en de obstakels voor een snellere uitrol van zonne-energie zo snel mogelijk wegwerken. De omzetting van de Europese Renewable Energy Directive biedt hiervoor een zeer grote kans. In onze volgende blog gaan we hier dieper op in. Daarnaast moet ook blijvend geïnvesteerd worden in technologieën die deze flexibele hernieuwbare energie ondersteunen: efficiëntie, vraagsturing en opslag.
Energiebedrijven, coöperaties, scholen, lokale overheden,… iedereen die wil investeren in hernieuwbare energie heeft te winnen bij een ambitieus en helder beleid. Samen kunnen we die doelstellingen halen!

Ook jij kan je steentje bijdragen. Weet je al of je energieleverancier écht groene energie levert en investeert in hernieuwbare energie? Neem snel een kijkje op www.mijngroenestroom.be.

Neem je energie in eigen handen Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest