Tijdens een vreedzame actie van Greenpeace in de Fluxys gasterminal in de haven van Zeebrugge werden 14 activisten gearresteerd. Na exact 48 uur, de maximaal toegestane tijd voor zo’n aanhouding, werden ze vrijgelaten maar gedagvaard. Op 4 oktober moeten ze voor de rechtbank in Brugge verschijnen. We verzamelen voor de zitting aan de rechtbank in Brugge, doe mee en toon je solidariteit. 

Op zaterdag 29 april bezetten 10 klimmers en 12 kajakkers de gasterminal van Fluxys in de haven van Zeebrugge. De actievoerders klommen op de dokken die gebruikt worden om de enorme gastankers te laden en te lossen. Activisten ontvouwden een groot spandoek met de boodschap ‘Gas kills, Fluxys guilty’ (‘Gas doodt, Fluxys schuldig’). 

Met de actie in Zeebrugge klagen de actievoerders van Greenpeace België de uitbreiding van de gasindustrie aan die haaks staat op de klimaatdoelstellingen. Dit is een ramp voor de mensenrechten, voor het milieu en voor het klimaat.

Alles verliep geweldloos en er werd geen enkele schade aangericht, Greenpeace was in dialoog met de politie en de actie verliep rustig. Toch werden 14 activisten gearresteerd. Na exact 48 uur, de maximaal toegestane tijd voor zo’n aanhouding, werden ze vrijgelaten maar gedagvaard om op 7 juni voor de rechtbank in Brugge te verschijnen omdat ze de haven van Zeebrugge zijn binnengedrongen.

Op die eerste zitting van 7 juni werd enkel een datum vastgelegd voor een tweede zitting. Deze vindt plaats op 4 oktober, dan pas zal er worden ingegaan op de inhoud van de zaak en zal iedereen gehoord worden.

Intimidatie

Dit proces is duidelijk een poging om klimaatactivisten te intimideren en de vrijheid van meningsuiting te beknotten. Activisten worden aangeklaagd voor het vreedzaam aan de kaak stellen van de verantwoordelijkheid van fossiele brandstofbedrijven voor de klimaatcrisis.

Het proces van 4 oktober is daarom niet alleen een bedreiging voor de mensen die deelnamen aan deze actie, maar voor alle vormen van burgeractivisme. Want ook activisten van andere sociale bewegingen, zoals vakbondsmensen, werden de laatste jaren meer en meer veroordeeld en strafrechtelijk vervolgd. Dit is een zeer zorgwekkende evolutie.

Dat terwijl de klimaatverandering steeds meer zichtbare en dodelijke gevolgen toont: de maand juli 2023 was de warmste ooit sinds de metingen. Vele landen maakten deze zomer een hittegolf mee – Griekenland, Tunesië, Portugal en China om er maar enkele te noemen – met temperaturen die op verschillende plaatsen makkelijk tot 45 graden opliepen. En andere landen zoals India, Slovenië en Noorwegen werden dan weer compleet overspoeld door regen.

Probleem = klimaatcrisis

Met dit proces wordt de focus verlegd van het eigenlijke probleem – de klimaatcrisis en de invloed van de fossiele brandstofindustrie hierop – naar het straffen en ontmoedigen van burgers die dit aankaarten. Tegelijkertijd blinken de Belgische overheden uit in passiviteit: zowel de federale regering als de drie gewesten zijn door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld wegens gebrek aan klimaatactie.

Steun de 14 actievoerders

Het proces van 4 oktober is niet enkel het proces van 14 activisten, maar dat van ons recht om te eisen dat overheden en bedrijven ons beter beschermen tegen de klimaatramp die ons nu al treft.

Geloof je ook dat het onze rol en ons recht is om overheden en bedrijven aan te zetten tot actie tegen de klimaatcrisis? Wees er dan bij op 4 oktober om 9 uur aan de rechtbank van Brugge!