Eind 2017 ondertekende de Russische regering een decreet voor de oprichting van een nieuw natuurreservaat, Ladoga Skerries. Dankzij de steun van Greenpeace Rusland, wordt het reservaat één van de grootste nationale parken in Europa.

Ecotoerisme beschermt bedreigde diersoorten

De grote, beboste eilanden beslaan een gebied van 122.000 hectare. Het landschap van door golven gepolijste rotsen, herbergt een grote verscheidenheid aan dieren. Je kan er nog arenden vinden en Ladogo-ringerobben, een bedreigde diersoort die op de Rode Lijst van de IUCN staat. De komende jaren wordt er daarom verder ingezet op een optimaal beheer en de aanleg van wandelpaden voor ecotoerisme.

Illegale houtkap en bosbranden een halt toegeroepen

Greenpeace Rusland speelde een cruciale rol bij de oprichting van het park en de bescherming van de Ladoga-eilanden. We voerden er enerzijds onderzoek naar de ecologisch waardevolle gebieden in het park en de (bedreigde) diersoorten die er leven. Anderzijds was het ook noodzakelijk om in gesprek te gaan met houtkappers, bepaalde reservaten af te bakenen en actie te voeren tegen bosbranden en illegale houtkap. Onze Russische collega’s werken al sinds 2008 samen met bosbrandbestrijders die vrijwillig patrouilleren in het gebied.

De rijkdom van natuur gaat boven rijke bedrijven

In 2016 lobbyden verschillende bedrijven, waaronder Rosneft, om stukken land buiten de grenzen van het geplande reservaat te houden. 40.000 mensen, 40 wetenschappers en 19 organisaties verzetten zich tegen deze bedreiging van het natuurreservaat. Door die druk bleven de grenzen van het op te richten park uiteindelijk ongewijzigd. Een mooie overwinning van Greenpeace, waardoor natuurlijke rijkdom kan zegevieren!

Meer info

Story

Overwinningen 2018

door Greenpeace Belgium

Net als andere jaren hebben onze acties op het terrein, ons wetenschappelijk onderzoek, onze onderhandelingen met de industrie en het beleid heel wat vooruitgang opgeleverd voor het klimaat en het…

Close