Op een ecologische manier groenten en fruit telen? Alsmaar meer boeren zijn er fan van. Maar hoe kweek je fruit zonder schadelijke chemische insecticiden? En hoe zit dat financieel? Op ons platform Farmers2Farmers.org vinden bioboeren en geïnteresseerde collega-landbouwers mekaar.

Steeds vaker keren onze boeren de industriële landbouw de rug toe. Ze zoeken naar manieren om hun producten met respect voor mens, dier en milieu te verbouwen. Jammer genoeg biedt de overheid hen vaak weinig ondersteuning en zitten heel wat gemotiveerde boeren met vragen. Farmers2Farmers is een platform ván en vóór boeren. Dankzij ons grote netwerk van boeren over heel de wereld, kunnen we gelijkgestemde landbouwers met elkaar in contact brengen en kunnen zij hun kennis en praktijkervaring met elkaar delen.

Lessen en ervaringen uitwisselen

Op ons platform delen boeren ecologische landbouwtechnieken met elkaar, door concrete voorbeelden te tonen en vanuit hun eigen ervaringen te spreken. Op een eenvoudige manier geven ze elkaar zo antwoord op specifieke vragen: hoe teel je gezonde groenten zonder neonicotinoïden te gebruiken? Kan je zelf je veevoeder maken? En hoe zit dat met de financiële kant van de ecologische zaak: op welke subsidies heb je recht en hoe verdienen bioboeren toch hun kost?

Inspirerende voorbeelden uit België en Nederland, maar ook uit Bulgarije, Frankrijk, Griekenland en Slovakije tonen hoe andere biolandbouwers uitdagingen aanpakten.

FarmErasmus

En het blijft niet bij lezen alleen: via FarmErasmus kunnen boeren ook eens over het muurtje gaan kijken op de boerderijen van pioniers in de ecologische landbouw. In 2016-2017 organiseerden we zes bezoeken aan Franse, Griekse, Belgische en Bulgaarse boerderijen.

Ecologische landbouw verdient onze steun

We ijveren bij Greenpeace voor een veilige en gezonde landbouw, die geen gevaar is voor mensen, dieren en het milieu. Zo haalden we in 2016 dankzij een crowdfundingsactie meer dan 42.000 euro op om twee bioboeren samen aan een stuk landbouwgrond te helpen. Daarvoor werkten we samen met De Landgenoten en Terre-en-vue. Ons Farmers2Farmers-project heeft dezelfde doelstelling: de ontwikkeling van een ecologische landbouwmodel in Europa ondersteunen.

Ben/Ken je zelf een bioboer of wil je er één worden?

Neem een kijkje op ons platform en laat je inspireren!

Over de schrijver

Muriel de Pauw (44) is sinds april 2016 aan de slag bij Greenpeace als verantwoordelijke voor de Landbouwcampagne. "Landbouw is een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt, want de sector produceert het voedsel dat we elke dag op tafel zetten. Bij Greenpeace kan ik me inzetten voor de bescherming en promotie van duurzame landbouw: gezond voor iedereen en met respect voor het milieu." --- Muriel de Pauw, agée de 44 ans, a commencé chez Greenpeace en avril 2016 comme chargée de campagne Agriculture. "L'agriculture est un sujet qui me tient à coeur, car c'est elle qui produit notre nourriture au quotidien. Travailler pour Greenpeace me permet de défendre et promouvoir une agriculture durable : saine pour tous et respectueuse de l'environnement."

Muriel De Pauw

Meer info

Close