Goed nieuws, onze federale regering neemt eindelijk haar verantwoordelijkheid en verbiedt de verkoop van glyfosaat. Minister van Landbouw Willy Borsus (MR) besliste in nasleep van het Monsanto Papers-schandaal dat wij de gevaarlijke onkruidbestrijding niet langer kunnen kopen in ons land. 

Je hebt genoeg alternatieven

Een dag eerder kondigde de Vlaamse regering al het verbod op het particulier gebruik van glyfosaat aan. Zolang er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat over de gezondheidsrisico’s, kan je de onkruidbestrijder niet meer kopen. Wallonië en Brussel hadden eerder al een verbod uitgevaardigd. Dat was een typisch Belgische situatie: het gebruik van glyfosaat was in de regio’s verboden, maar het verkopen ervan kon gewoon doorgaan omdat het federaal nog niet geregeld was.

Wij drongen hier als Greenpeace samen met burgers en andere organisaties al lang op aan. Zeker voor tuin- en huisgebruik zijn er meer dan genoeg alternatieven voor dit vergif. Minister Borsus greep dan toch kordaat in, met een besluit dat het op de markt brengen en het gebruik van herbiciden voor particulieren verbiedt. Ook zogenaamde CMR2-producten (dat zijn herbiciden, insecticiden en fungiciden die mogelijks negatieve effecten hebben) wil hij verbieden.

Beperkingen voor je doe-het-zelfwinkel

We vinden het jammer dat de doe-het-zelfsector, met marktleider Brico op kop, steeds geweigerd heeft om zelf schadelijke herbiciden zoals Roundup uit z’n rekken te halen. In onze buurlanden kozen grote winkelketens er wel voor om op eigen initiatief de verkoop stil te leggen. De passiviteit van onze Belgische winkels toont aan dat het ‘duurzaam ondernemen’ dat ze promoten, louter schone schijn is. 

Nu onze boeren en ons eten nog

Nu moet de regering onze landbouwers ondersteunen om ervoor te zorgen dat ook in die sector alle schadelijke pesticiden volledig verbannen worden. Alternatieven genoeg weeral, maar voor landbouwers is het minder makkelijk om van de ene dag op de andere af te stappen van herbiciden.

Volgende uitdaging: een Europees verbod

Op hoger niveau richten we ons vanuit Greenpeace tot de Europese Commissie met een burgerinitiatief. Niet alleen glyfosaat moet verboden worden, we willen ook volledige transparantie over de toelatingsprocedures voor zulke stoffen. Meer dan 1 miljoen bezorgde burgers schaarden zich achter onze vraag. Hopelijk komt de Europese Commissie dan ook tot inkeer en gaan we samen voor de slimste keuze: alternatieve onkruidbestrijding!