Greenpeace lanceert vandaag, samen met een twintigtal ander ngo’s, in heel Europa een ‘Europees burgerinitiatief’. Dat is een grootschalige petitie met een ambitieus maar ook absoluut noodzakelijk doel: elke vorm van reclame voor fossiele brandstoffen laten verbieden.

Ik onderteken de petitie

Er gaat geen dag voorbij zonder dat onze planeet de gevolgen van de klimaatcrisis ondergaat. In heel de wereld groeit het besef dat het vijf voor twaalf is … en de oplossingen zijn bekend! Het nieuwste IPCC-rapport heeft het nog eens glashelder geformuleerd: we moeten de uitstoot van broeikasgassen snel, drastisch en blijvend verlagen. Als we de schade willen beperken, moeten we onze samenleving dus koolstofvrij maken en fossiele brandstoffen in de bodem laten. Dat is ongetwijfeld de grootste uitdaging van het huidige decennium.

Een uitdaging die we niet kunnen realiseren zolang de fossiele industrie haar activiteiten ongehinderd kan voortzetten. Daarom bindt Greenpeace de strijd aan met een van de fundamenten van die activiteit: de reclame. Zoals de tabaksindustrie vanaf 1989 in Europa een reclameverbod opgelegd kreeg, eisen we dat de fossiele sector niet langer mag adverteren of optreden als sponsor van bijvoorbeeld culturele evenementen of sportwedstrijden. 

Enkele weken voor de klimaattop COP26 lanceert Greenpeace dus in heel Europa een ambitieus ‘Europees burgerinitiatief’. Dat is een officiële petitie. Als 1 miljoen mensen ze tekenen, is de Europese Commissie wettelijk verplicht om te antwoorden en te overwegen deze eisen om te zetten in EU-wetgeving. De eis? Alle reclame laten verbieden van bedrijven die werken met fossiele brandstoffen. Het gaat dus niet enkel om olie- en energiebedrijven, maar ook om bijvoorbeeld autoconstructeurs en luchtvaartmaatschappijen. De petitie vraagt een verbod van direct reclame en van sponsoring van culturele, sportieve en andere evenementen.

Waarom zou reclame voor fossiele brandstoffen verboden moeten worden? 4 grote argumenten.

* De verbranding van fossiele brandstoffen werkt de klimaatcrisis rechtstreeks in de hand. Er reclame voor maken is bijzonder schadelijk voor de planeet.

Reclame is geen abstract gegeven dat losstaat van de werkelijke wereld. Als mensen uit de industrie enorme bedragen neertellen voor reclame, is dat omdat het wel degelijk werkt! Reclame voor fossiele brandstoffen en producten is dus rechtstreeks verantwoordelijk voor de klimaatcrisis. 

Zo maakte een Brits communicatiebureau een casestudy van een gewone reclamecampagne van Audi, waaruit bleek dat deze reclame de verkoop van het aantal wagens met 132.700 eenheden had opgedreven. Als we de koolstofvoetafdruk per auto vermenigvuldigen met het totaal aantal verkochte wagens, komen we tot een extra uitstoot van 5.175.300 ton aan CO2-equivalenten … en dat met een enkele reclamecampagne!

* Fossiele brandstoffen hebben een negatief effect op de volksgezondheid. Er reclame voor maken is bijzonder schadelijk voor de gezondheid.

Momenteel maakt luchtvervuiling meer dodelijke slachtoffers dan roken. We weten dat de meeste fijnstofdeeltjes en andere luchtverontreinigers afkomstig zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen. In recent onderzoek van de Harvard-universiteit wordt het aantal overlijdens dat verband houdt met de verbranding van fossiele brandstoffen wereldwijd op 8,7 miljoen per jaar geraamd, terwijl er jaarlijks 8 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van roken. Het is niet de bedoeling een opbod te creëren tussen de vermijdbare doodsoorzaken, maar we willen aantonen dat fossiele reclame even schadelijk is voor onze gezondheid als de tabaksindustrie. Waarom is het dan nog altijd sociaal aanvaard en legaal dat merken die deze doden op hun geweten hebben, onze openbare instellingen sponsoren en toegang hebben tot onze advertentieruimte? 

  • Fossiele bedrijven misleiden consumenten met hun zogenaamd ‘groene’ intenties. 

De fossiele industrie kent al lang de kneepjes van het marketing- en reclamevak. De voorbije jaren zien we steeds meer reclame opduiken die hun ‘groene activiteiten’ in de kijker stellen. In de meeste gevallen gaat het echter om regelrechte greenwashing. Het onderzoek Words VS Actions van Greenpeace analyseert ruim 3000 reclames van de fossiele industrie en toont aan dat 6 reclames op 10 als greenwashing beschouwd kunnen worden. En multinational BP werd voor de rechtbank gedaagd door ClientEarth wegens misleiding van zijn consumenten: het bedrijf focuste in zijn reclame op zijn hernieuwbare energie, terwijl het in werkelijkheid 96% van de totale investeringen aan olie en gas besteedt. 

  • Dankzij sponsoring kunnen fossiele bedrijven aan politieke lobbying doen.

De fossiele industrie sponsort heel graag sportieve en culturele evenementen en locaties. Het Louvre in Frankrijk (gesponsord door Total) en de UEFA (gesponsord door Gazprom) zijn maar twee van de vele voorbeelden. Dat stelt hen in staat aan politieke lobbying te doen. Zo heeft onderzoek uit 2016 aan het licht gebracht dat BP zijn sponsordeal met het British Museum gebruikte om zijn olieprojecten in Mexico en Australië te promoten. Uit verzoeken tot inzage in de informatie bleek dat BP tijdens een privé-evenement van het British Museum probeerde Mexicaanse en Britse regeringsleden te benaderen. En dit amper één maand voor de start van een aanbesteding voor nieuwe boorvergunningen in de diepzee die onder de bevoegdheid van de Mexicaanse regering vallen.

We hebben 1 miljoen handtekeningen nodig om reclame te laten verbieden die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis.

Ik onderteken de petitie Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Greenwire Greenwire
Wat is een Europees burgerinitiatief (EBI)
Je hebt misschien al gehoord van het Europees burgerinitiatief om glyfosaat te verbieden of het EBI dat tegen het TTIP gekant is. Een Europees burgerinitiatief is geen gewone petitie. Als het op een jaar tijd een miljoen geverifieerde handtekeningen verzamelt, is de Europese Commissie verplicht erop in te gaan en te overwegen de vraag om te zetten in Europese wetgeving.
Het is dus een heel nuttig democratisch instrument, waarmee we via een wetswijziging een directe impact kunnen hebben op onze toekomst. In dit geval zouden we kunnen verhinderen dat bedrijven die schadelijk zijn voor het klimaat hun propaganda nog kunnen verspreiden.

Waarom via de Europese Unie werken?
We streven naar de uitvaardiging van een Europese richtlijn zoals degene die tabaksreclame verbiedt. Deze wetgevingshandeling valt onder de bevoegdheid van de EU, want ze reglementeert de interne markt om de consumenten, de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.