Het IPCC of klimaatpanel van de Verenigde Naties heeft zijn nieuwe rapport klaar. Dit alarmerende verslag, dat door VN-secretaris-generaal António Guterres werd omschreven als “code rood voor de mensheid”, toont aan in welke kritieke situatie we ons vandaag bevinden. En benadrukt de extreme noodzaak om actie te ondernemen om onze planeet bewoonbaar te houden.

Al 33 jaar werken gezaghebbende klimaatexperts van over de hele wereld binnen het kader van het IPCC. Toch worden hun herhaalde waarschuwingen over rampzalige klimaatverandering tot op vandaag onvoldoende gehoord. We leven nu op een planeet die al 1,09°C warmer is dan in het pre-industriële tijdperk, en wie zien jaar na jaar steeds meer extreem weer om ons heen. 

De zomer van 2021 illustreert dat goed, met dodelijke overstromingen in ons land en bij onze Duitse buren, historische hittepieken in Canada, felle branden in Zuid-Europa, razendsnel smeltend poolijs op Groenland, bosbranden in Siberië en in het Amazonewoud…. De lijst is lang. Niet elk fenomeen kan zomaar rechtstreeks aan klimaatverandering worden gelinkt, maar het patroon is duidelijk.

© Julia Petrenko

Dat de intensiteit en de frequentie van extreem weer zou toenemen, had het IPCC voorspeld. Zijn nieuwe rapport geeft een nog veel gedetailleerder en genuanceerder beeld. Het toont ons dat we alles in het werk moeten stellen om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Deze doelstelling volstaat niet om alle schadelijke gevolgen van de klimaatopwarming te voorkomen, maar kan wel de ernstigste gevolgen beperken.

Landen als België hebben geen andere keuze dan hun klimaatambities onmiddellijk op te krikken. Alleen een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (en uiteindelijk een nuluitstoot) kan de complete ontsporing van het klimaat nog tegenhouden. Als historische vervuiler moet België zich engageren voor minstens 65% minder uitstoot tegen 2030.

Wij hebben je nodig om druk te blijven uitoefenen op onze overheden. Jouw gift helpt ons om klimaat zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen.

Ik doe een gift

Gemakkelijk zal het niet worden, maar het blijft mogelijk. Ons land wacht al te lang met bekende en beproefde oplossingen voor rechtvaardige transitie. Om te beginnen moeten subsidies voor de fossiele sector volledig worden geschrapt. Er moet fors worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie (dé goedkoopste manier om elektriciteit te produceren), in openbaar vervoer, in het isoleren van gebouwen en in een duurzame voedselproductie. Met Greenpeace ijveren we al decennia voor deze zaken, en we zullen de strijd voortzetten. 

In november neemt België deel aan de VN-klimaattop in Glasgow. In de aanloop naar dit beslissende moment zullen we onze politieke leiders op hun verantwoordelijkheden wijzen, onder andere met een grote klimaatmars in oktober. Het is nu of nooit voor een toekomst op een leefbare planeet.

Doe mee met ‘Back to the Climate’ op 10 oktober Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest