We hebben een belangrijke stap genomen voor palmolie zonder ontbossing. ‘s Werelds grootste palmoliehandelaar, Wilmar International, stelt in een gedetailleerd actieplan  voor om tegen eind 2019 al zijn leveranciers en concessies in kaart te brengen. Met leveranciers die regenwoud kappen, worden de banden onmiddellijk verbroken. Om zijn leveranciers in de gaten te houden, gaat Wilmar scherpe satellietbeelden gebruiken.

Als marktleider Wilmar daad bij woord voegt, zet deze belofte een nieuwe standaard voor de productie van palmolie en is het voor palmolieleveranciers bijna onmogelijk om weg te komen met het vernietigen van het regenwoud. We moeten er wel voor zorgen dat Wilmar zich aan zijn woord houdt.

Wereldwijde campagne

De maatregelen van Wilmar volgen op een intensieve, wereldwijde campagne van Greenpeace tegen foute palmolie. Meer dan 1,3 miljoen mensen over de hele wereld tekenden de petitie om een einde te maken aan de kap van regenwoud voor palmolie.

Industrie aan zet

Het kappen van het regenwoud – zoals gebeurt voor de productie van palmolie – vernietigt een belangrijke bron van CO2-opslag en verergert daarmee de klimaatcrisis. Om binnen de 1.5 graden opwarming van de aarde te blijven, waarschuwen wetenschappers dat ontbossing nu moet stoppen en bossen moeten worden hersteld.

Het is daarom van belang dat ook andere palmoliehandelaren zoals Golden Agri Resources en Musim Mas en levensmiddelenbedrijven als Mondelez, Nestlé en Unilever dit voorbeeld volgen. De industrie moet eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen