Ik doe mee

De jaarlijkse klimaattop voor regeringsleiders gaat vandaag (maandag) van start in Madrid. Weinig verrassend hebben we als Greenpeace tal van eisen voor onze wereldleiders, of beter gezegd de absolute voorwaarden om in de nabije toekomst klimaatchaos te vermijden. Wil je ook graag je stem laten horen? Neem deel aan een menselijke ketting voor het klimaat op 8 december.

Ik doe mee

Steeds meer mensen stellen zich vragen bij zulke grote, internationale vergaderingen. Daarom is het nu aan de politici om te bewijzen dat ze ons vertrouwen waard zijn: nadat de wetenschappers zwart op wit de urgentie van de klimaatcrisis hebben aangetoond, moeten zij als wereldleiders met concrete maatregelen komen die in lijn zijn met de klimaatuitdaging.

De gevolgen van de globale opwarming worden steeds zichtbaarder en verwoestender, dat zal niemand ontgaan. Vraag is: hoe kunnen we voor ‘klimaatrechtvaardigheid’ zorgen, en verhinderen dat de rechten van miljarden mensen worden geschonden als gevolg van een totaal ontspoorde klimaatverandering?

COP: ambitie gezocht

In Madrid moeten de regeringen de uitvoering van het klimaatverdrag van Parijs finaliseren, om er uiteindelijk voor te zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5°C blijft. Zo dreigt het een wel erg technische klimaattop te worden, met als focus de oprichting (of niet) van een zogenaamde koolstofmarkt. Daarmee zouden landen die beter presterenn dan hun klimaatdoelstellingen ‘koolstofkredieten’ kunnen verkopen aan landen die nog te veel CO2 uitstoten.

Dat is een zinloze discussie, zolang de landen hun ambities niet hebben opgetrokken. Want met de huidige klimaatdoelstellingen steven we af op een globale opwarming van minstens 3°C! Veel meer dus dan overeengekomen op de klimaattop in Parijs, in 2015, tijdens de COP21.  

Dit zijn de eisen van Greenpeace

Na de scherpe waarschuwing van het VN-klimaatpanel (IPCC) en het recente VN-rapport met cijfers over de CO2-uitstoot, is het de hoogste tijd dat de politieke leiders overgaan van mooie beloftes naar concrete acties. 

Meer bepaald vraagt Greenpeace van onze politici:

  • Dat ze de nationale klimaatambitie dringend optrekken en een stappenplan opstellen voor nieuwe doelstellingen in 2020.
  • Dat ze de kosten van de energietransitie niet zomaar op de bevolking afwimpelen, en dat de meest kwetsbare gemeenschappen steun krijgen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. 
  • Dat ze zich niet verder weg van het klimaatakkoord van Parijs laten drijven met discussies over een koolstofmarkt die de klimaatambitie ondermijnt.
  • Dat ze luisteren naar de wetenschap en de mensen, in plaats van naar machtige industrieën die elke vooruitgang in de strijd tegen de klimaatverandering blokkeren. 

Als voorzitter wil Chili van deze klimaattop een “Blue COP” maken, met een betere bescherming voor de oceanen. Want niet alleen de bossen houden veel koolstof vast, ook de oceanen. Ze kunnen ons helpen strijden tegen de klimaatopwarming, op voorwaarde dat we hun hun rijkdom en biodiversiteit behouden.

De klimaatcrisis is dan ook een crisis voor onze oceanen. Daarom moeten we dringend afstappen van fossiele brandstoffen, en tegelijk een wereldwijd netwerk van zeereservaten oprichten waar elke vorm van ontginning verboden is.

Deze COP loopt nog tot 13 december. In deze periode zullen er verschillende klimaatmobilisaties plaatsvinden. Doe mee op 8 december in Brussel, om een grote mensenketting te vormen rond het federaal parlement. Zo willen we de politici onze vastberadenheid tonen: ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het licht van de klimaatcrisis. De zaken die we in ons dagelijks leven doen, volstaan immers niet zonder een sterk beleid dat ons op weg zet naar een koolstofvrije samenleving. Beleidsmakers zijn dus een cruciaal puzzelstukje in de strijd tegen de klimaatverandering.

Ik doe mee op 8 december Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube