Po dlouhém odkládání jsme konečně měli možnost ministrovi zemědělství Marku Výbornému předat Nekácejte.cz, pod kterou se podepsalo zhruba 41 tisíc lidí. Bohužel pan ministr a jeho resort stále zpochybňují nutnost ochrany starých lesů i jejich schopnost ukládat uhlík.

Předání výzvy Nekácejte.cz (c) Greenpeace – Barbora Sommers

Na schůzce s ministrem Výborným to bohužel byla ta samá písnička jako na začátku, když jsme loni v květnu kampaň zahajovali. Prý tady žádné vzácné staré lesy nemáme a ty vzácné staré lesy, které tady náhodou máme, tak ty už jsou v chráněných územích, kde se nekácí, a ty vzácné staré lesy, které v chráněných územích náhodou nejsou, tak v těch se přece hospodaří šetrně. A že všechny lesy – i ty staré – se musí jednou za čas vykácet, protože jen vykácený les je ten správný les. I když jsou tahle tvrzení nesmyslná už na první pohled, udělali jsme za uplynulý necelý rok spoustu věcí, které je jasně vyvrátily a které vedly ke konkrétním změnám a dílčím úspěchům. A ani Lesy ČR si už nyní pod tíhou faktů a vyjádření vědců nedovolí říkat takové nesmysly jako ministr zemědělství.

Proč chránit staré lesy?

Staré lesy jsou unikátní a jsou důležité pro zachování biodiverzity. Žijí zde vzácné druhy jako lejsek malý, strakapoud prostřední, sokol stěhovavý a netopýr rezavý a brouci jako páchník hnědý, kovařík fialový, ale také různé druhy tesaříků, nosorožíků nebo roháčů. V dutinách starých stromů se pak ukrývají plší i další savci. Kromě biologické rozmanitosti jsou tyto lesy důležité, protože v sobě vážou velké množství uhlíku. Kvůli nešetrnému kácení, při němž vznikají holoseče nebo paseky, se uhlík uvolňuje do atmosféry v podobě skleníkového plynu CO2, takže kácení starých lesů se podílí na současné klimatické krizi.

Nejstarší buk v Česku

V kampani za záchranu vzácných lesů starších 120 let s původní druhovou skladbou jsme navázali na práci, kterou jsme odvedli při prosazování větší ochrany krušnohorských bučin. Ještě před spuštěním výzvy se díky naší kampani podařilo uzavřít smluvní ochranu s jedním z vlastníků těch vůbec nejvzácnějších místních lesů. Když jsme tehdy říkali, že na některých místech těchto lesů se nikdy nezasahovalo a že jsou tedy tisíce let staré, tehdejší majitel – firma I.H. Farm – tvrdil, že to není pravda. A víte co? Přesně na tomhle místě později vědci objevili vůbec nejstarší buk v Česku, který tu roste už přes 470 let. 

Odhalili jsme nelegální kácení

Společně s městem Horní Jiřetín jsme pak v Krušných horách poukázali na případy nelegálního kácení firem Lesy ČR a Royal Pine. Stromy nelegálně pokácené nad Mariánským Údolím jsme dosledovali pomocí GPS trackerů na pilu v Chomutově, odkud byly prodávány jako palivové dříví. Proti tomu jsme pak přímo na místě protestovali a za přítomnosti novinářů jsme vyndali tracker z klády.

Protest proti ilegálnímu kácení v krušnohorských bučinách a získání GPS trackeru z klády na pile v Chomutově. (c) Greenpeace – Barbora Sommers

I na základě zjištění naší kampaně vydal Ústecký kraj zákaz kácení v porostech starších 120 let pro 13 vlastníků. Podařilo se tak zachránit tisíce starých stromů před kácením, ale někteří z vlastníků – včetně Lesů ČR a Royal Pine – se proti zákazu kácení odvolali.

Analýza Agentury ochrany přírody a krajiny, která vznikla po spuštění kampaně Nekácejte.cz, varuje, že pokud se bude v Krušných horách kácet podle současných plánů, všechny staré lesy zmizí, a navrhuje proto vyhlášení obří národní přírodní rezervace. Všechny tyhle lesy jsou součástí Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří a měly by být chráněné až teď. Ale jak se ukazuje, současná ochrana nestačí. Na nedostatečnou ochranu místních lesů si proto stěžujeme u veřejného ochránce práv i u Evropské komise. Podporujeme návrh na vyhlášení velké národní přírodní rezervace a požadujeme co nejrychlejší vyhlášení Chráněné krajinné oblasti, v níž budou všechny vzácné porosty v I. zóně.

GPS tracker (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Když se staré lesy drtí na papír…

Další lokalitou, kde jsme byli v kampani aktivní, je Ždánický les na jižní Moravě a jeho nejcennější součást – Evropsky významná lokalita Dambořický les, kde v posledních letech intenzivně kácely Lesy ČR. Toto kácení nedávno kritizovali i vědci a odborníci na ekologii lesa.

Pomocí GPS trackerů jsme zjistili, že se vzrostlé buky a duby vozí do papírny Mondi ve slovenském Ružomberku, zatímco další dřevo se vozí do štěpkárny v Hodoníně a končí v kamnech. Zjištění o GPS trackování jsme zveřejnili v reportu Zločin proti přírodě: Jak české firmy ničí vzácné staré lesy. Je to první ze série reportů Greenpeace, které mapují destrukci vzácných lesů na různých místech Evropy. Další reporty budou již brzy následovat.

Obří papírna Mondi ve slovenském Ružomberku (c) Greenpeace – Matej Kumpán

Po prosincové schůzce s ministry životního prostředí a zemědělství a s místními lidmi z iniciativy Živý les pro živý region ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík oznámil, že bude probíhat monitoring cenných porostů a rozhodne se o způsobu jejich ochrany. Na setkání s oběma ministry letos na jednání 3. ledna na Ministerstvu životního prostředí v Praze pak Šafařík informoval, že na základě schůzky ve Ždánickém lese byla těžba dřeva skutečně zastavena a že místní lesní porosty budou vyhodnoceny Agenturou ochrany přírody a krajiny. Přesto se o několik týdnů později v lese začalo opět kácet, a to i nešetrným způsobem, kdy těžká technika rozryla podmáčenou půdu, jak potvrdil i náš průzkum přímo na místě. Spolu s místními požaduje, aby byla těžba zastavena alespoň do doby, kdy bude rozhodnuto o ochraně místních porostů.

Nešetrné kácení ve Ždánickém lese (c) Greenpeace – Andrea Špak

A co se bude dít teď?

Během předání petice za záchranu starých lesů řekl ministr Výborný alespoň dvě rozumné věci – že ministerstvo zemědělství podporuje vytvoření CHKO Krušné hory a že zavádění a zpřísnění ochrany přírody má na starosti ministerstvo životního prostředí. Nám z toho vyplývá, že míč je teď u ministerstva životního prostředí. Proto jsme výzvu za záchranu starých lesů doručili i ministrovi Petru Hladíkovi.

A i po předání výzvy se budeme starým lesům věnovat, zaměříme se však nejen na zastavení jejich kácení, ale především na prosazování nových chráněných území, v nichž budou staré vzácné lesy zastoupeny. Česká republika se společně s dalšími evropskými státy zavázala, že 30 % území EU bude chráněno. Staré lesy s původní druhovou skladbou jedním z ekosystémů, které si zaslouží vysokou míru ochrany.

Myslím si, že lidé na ministerstvu životního prostředí to dobře vědí. Stačí tedy, když jim jejich práci nebudou úředníci z ministerstva zemědělství a Lesy ČR sabotovat.