Dette notat er blevet opdateret den 26. januar 2021 grundet en fejl i den tidligere version, hvor der stod, at Holland gjorde brug af en EU-tilskudsordning. Der er tale om en national hollandsk ordning, som er godkendt af Europa-Kommissionen. Fejlen er rettet i den aktuelle version af notatet.

Verdens omfattende produktion af dyr kræver så meget plads, at der mangler jord til CO2-absorberende skov og skov og natur, der fremmer biodiversiteten. Globalt skal antallet af dyr i landbruget derfor sænkes markant for at give plads til skov og natur samt for at sænke truslerne mod klimaet, miljøet og biodiversiteten.

Danmark har den højeste produktion af kød per indbygger, og her er der også brug for en gradvis, men markant reduktion af især køer og svin – det vil være en afgørende vej til at nå 70-procentsmålet i 2030.

Greenpeace påpeger i analysen ”Sådan indfries 70-procentsmålet”, hvorledes landbrugets afgørende reduktioner kan skabes ved at halvere antallet af Danmarks køer og svin gradvist frem til 2030.

Danmark har i dag ikke et loft for antallet af landbrugsdyr, og myndighederne har ej heller redskaber til at regulere bestanden. Det har man derimod i Holland, hvor man som det første land i verden har indført et kvotesystem, der regulerer antallet af svin ved at udstede og inddrage tilladelser. Herudover er Holland gået igang med at reducere svinebestanden fra 12 til 10,5 mio. dyr.

Opkøber svinefarme af hensyn til miljøet, biodiversiteten og klimaet

Reduktionen sker efter mange års pres fra EU, idet Hollands grundvand og natur er stærkt truet af massiv kvælstofforurening.

Nu reducerer Holland antallet af dyr ved at opkøbe svinebedrifter på betingelse af, at der ikke længere produceres kød på stedet, og at jorden skal udlægges til natur eller naturvenlig drift.

Hollands regering lader det i høj grad være op til kommunen og producenten at bestemme, hvad jorden skal bruges til – blot vil retten til svineproduktion eller intentisivt husdyrbrug blive fraskrevet.

I dette notat gennemgår Greenpeace den hollandske model, som danske politikere opfordres til at lade sig inspirere af.

Læs hele notatet HER

Kontakt: Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov. Greenpeace. Mobil: +45 52 19 1291 Mail: [email protected]