Skovbrandene, der lige nu raserer i Amazonas, er en krise og tragedie for hele vores planet. Antallet af brande fortsætter med at stige. Indtil videre er antallet af brande i år steget med 145 procent sammenlignet med samme periode i 2018. Næsten 75.000 brande er hidtil blevet dokumenteret i verdens største regnskov.

Skovbrande i Amazonas

Amazonas brænder, og verden holder vejret. Greenpeace har netop overfløjet dele af regnskoven og indsamlet frisk dokumentation. Billedet er taget i Novo Progresso, der ligger i den brasilianske stat Pará. Foto: Victor Moriyama/Greenpeace Brasilien

Den dramatiske stigning i skovbrande i år har en klar forbindelse til den brasilianske regering ledet af præsident Jair Bolsonaro, som systematisk har lukket ned for regler og institutioner, der har til opgave at overvåge og beskytte regnskoven. 

Præsidenten har beskrevet beskyttelsen af Amazonas som en hindring for økonomisk udvikling i landet og retorisk opfordret landmænd til at begå miljøkriminalitet og ignorere de oprindelige folks rettigheder. Resultatet er, at jordejere har øjnet muligheden for at intensivere rydningen af skovarealer til opdyrkning af landbrug og samtidig slippe afsted med det.

Hvordan løses problemet?

Problemet løses hverken ved blot at slukke brandene eller afsætte Bolsonaro. Skovbrandene er resultatet af en vedvarende global krise, der er knyttet til, hvordan vi producerer og forbruger mad. Regnskov fældes og brændes dagligt rundt om i verden for at gøre plads til landbrug som sojaproduktion, palmeolieplantager og kvægavl. Det industrielle landbrug tegner sig i dag for 80 procent af al skovrydning globalt.

Skovbrande og klimaforandringer fungerer i en ond cirkel: når antallet af brande stiger, øges udledningen af drivhusgasser, som får temperaturen på vores planet til at stige og dermed også forekomsten af ekstreme vejrbegivenheder såsom hedebølger og tørke, der øger risikoen for yderligere brande.

Derudover bidrager skovrydning direkte til ændringer i nedbør. Regnskoven er et lukket system – med eget regnvejr, som træerne skaber ved at suge vand op fra jorden, der fordamper fra bladene. Også svampesporer og andre organiske forbindelser, der udskilles fra skoven, bidrager til dette helt særlige vejrfænomen. Når skoven fældes og brændes, og omlægges til landbrugsjord og græsning, falder regnmængden, og tørkeperioderne bliver meget længere, hvilket direkte påvirker biodiversitet, natur og menneskers sundhed.

Vi har et ansvar for at konfrontere de virksomheder og magthavere, som tjener penge på miljøødelæggelse. For kun et par uger siden advarede FN senest om konsekvenserne, hvis vi ikke radikalt ændrer den måde, vi bruger vores jord og producerer fødevarer. Vi ser konsekvenserne lige nu. Der er et enormt behov for forandring.

Men som forbrugere af blandt andet kød, soja og tømmer, der driver afskovning, har vi også hver især et ansvar for at overveje, hvordan vi medvirker til klimakrisen og ødelæggelsen af nogle af planetens mest dyrebare økosystemer. Læs her, hvad du kan gøre for at hjælpe med at beskytte Amazonas.

Hvordan arbejder Greenpeace med krisen i Amazonas

Greenpeace har i adskillige år overvåget og rapporteret om brande i Amazonas for at advare om de enorme risici og konsekvenser, som det har for vores klima og miljø. Vi har undersøgt, afsløret, dokumenteret og rapporteret om skovrydning i Amazonas i 27 år og presset regeringer og virksomheder over hele verden for at beskytte regnskoven. Her kan du læse mere om, hvordan vi har arbejdet med at beskytte Amazonas gennem årene.

I løbet af 2019 har vi identificeret og rapporteret om brande, som har raseret i skovområder, der er erklæret beskyttede bl.a. som oprindelige folks land og livsvigtige naturreservater. 

Vores internationale organisation giver nu penge og støtte til at håndtere den igangværende krise i Brasilien. Vi samarbejder med allierede og er til stede i Amazonas-regionen for at hjælpe blandt de mest udsatte. Vi mobiliserer indenlandsk og internationalt politisk pres for at stoppe regeringens ødelæggelse af regnskoven.

Derudover dokumenterer vores brasilianske kollegaer på nuværende tidspunkt brandene via flyvninger over regnskoven og undersøger, hvordan brandene er startet. Desuden har vi mobiliseret såkaldte “hurtige responsteams” på jorden i Brasilien, der løbende løser forskellige udfordringer knyttet til den igangværende krise.

Du kan støtte vores indsats i Amazonas med et bidrag her

Støt Greenpeace

Greenpeace er verdens største uafhængige miljøorganisation og har i snart 50 år arbejdet for at give vores fantastiske planet en stemme. Vi accepterer hverken penge fra stater eller virksomheder, hvilket gør os i stand til at være en uafhængig stemme, der alene taler for miljøets interesser. Derfor er økonomiske bidrag fra mennesker som dig også helt uundværlige.

Vær med