I år forhandler regeringer fra hele verden i FN om en ny, international havtraktat. Derfor er vi i Greenpeace taget afsted på en af vores hidtil mest ambitiøse ekspeditioner for at sætte fokus på det store behov for stærk international beskyttelse af vores oceaner. Vi rejser helt fra pol til pol. Første stop var havområderne omkring Arktis, og havde fokus på klimaforandringernes indflydelse på dyre- og planteliv oppe nordpå.
Læs mere om pol-til-pol-turen her.

Vores skib Esperanza i den arktiske havis. Esperanza og Arctic Sunrise var i Svalbard på første del af en ekspedition fra pol til pol for at sætte fokus på de mange trusler mod vores allesammens verdenshave. Ekspeditionen skal være med til at lægge pres på forhandlingerne i FN om en stærk, international havtraktat.

Afgang fra København

Inden vores skib Arctic Sunrise sejlede med dets nordlige mål, lagde det en weekend i april til kajs ved Amalienborg i København. 

Om fredagen fik vi besøg af de unge fra Klimastrejke – FridaysForFuture Denmark og politikere fra samtlige partier i Folketinget. De debatterede dansk klimapolitik, og senere blev politikerne sat sammen i grupper på kryds og tværs af politisk holdning for at udarbejde fælles klimaforlig. 

Lørdag og søndag åbnede vi skibet for hele Danmark. Her var der blandt andet mulighed for at rejse til havbunden i Arktis gennem virtual reality med skuespiller Javier Bardem som guide. Vores gæster fik også mulighed for at sende en besked til fremtiden. Se mere i videoen her.

Børnene går forrest

Det er simpelt nok: Verdenshavene er truede, så derfor skal vi naturligvis beskytte dem. Børn og unge har allerede forstået det og er gået forrest i kampen for mere ambitiøs klimapolitik ved at strejke for klimaet.

Om bord på Arctic Sunrise forklarede børn fra Danmark, Sverige og UK, hvorfor og hvordan vores oceaner skal beskyttes nu. Hør deres svar i videoen herunder.

Støt de unge og arbejdet for international havbeskyttelse ved at skrive under her

Verdens nordligste iskoncert

Vi sejlede til Arktis for at sætte fokus på, hvordan klimaforandringerne og den globale opvarmning påvirker, at isen omkring nordpolen smelter hurtigere. Det skaber nogle voldsomme ændringer for havmiljøet og derfor også livet i området. 

Helt oppe nordpå gjorde vi noget hidtil uset: Vi lavede en koncert med instrumenter skåret fra isen, inden den smeltede. Hør koncerten i videoen her.

Frivillige gør det hele muligt

Med ombord har vi blandt andet forskere, fotografer, kunstnere – og et hold af stærke frivillige, som gør det hele muligt. En af dem var Tommy Vehmas, som var med på turen til Arktis.

Læs om hans historie og motivation for at være frivillig her.

Tommy Vehmas var med ombord, da Greenpeace var i Arktis for at sætte fokus på klimaforandringernes betydning for økosystemerne i området.

Kæmper Danmark for international havbeskyttelse?

I et debatindlæg, der blev udgivet på Altinget.dk, satte vi i foråret spørgsmålstegn ved, hvilken side af forhandlingsbordet den daværende regering havde siddet på. Tidligere forhandlinger om havbeskyttelse har vist, at vi ikke har siddet på den rigtige side, og da vi søgte aktindsigt, valgte Udenrigsministeriet af mørklægge alle detaljer fra de indledende forhandlinger.

Derfor er det vigtigt, at vi fortsat sætter fokus på den danske position, så vi kan få svar på, om Danmark reelt arbejder for bedre havbeskyttelse eller ej. 

Hjælp os med at presse de danske politikere i kampen for bedre international havbeskyttelse ved at skrive under her.

Omkring 40.000 borgere deltog den 25. maj i Folkets Klimamarch for at kræve ambitiøs klimahandling fra de danske politikere op til folketingsvalget den 5. juni.

Forskere ombord

I juni måned oplevede havområderne omkring Arktis og Grønland en rekordlav udbredelse af havisen for årstiden, og imens tog forskere fra University of North Carolina Wilmington og University of Washington prøver af is og vand i Fram Strædet mellem Grønland og Svalbard for at undersøge effekten af global opvarmning på økosystemerne i området. 

Isen i Arktis har stor betydning for dyrelivet, der afhænger af store områder af isflager til at kunne bo og jage. Forskning i Arktis er et relativt nyt område – vi har kun forsket der i omkring 100 år, og derfor mangler vi stadig meget viden om, hvordan økosystemet rent faktisk fungerer. Det betyder også, at vi endnu ikke kan vide, hvilken effekt klimaforandringerne mere præcis vil have på de lokale økosystemer. 

Ombord på Arctic Sunrise havde vi forskere fra forskellige felter. De var med for at lave undersøgelser, som vil kunne belyse, hvordan områderne har det nu – og hvor store konsekvenserne ved fortsat stigende global temperatur vil blive.

Hvordan kan du hjælpe?

Imens isen fortsat og i hurtigere tempo forsvinder, forsøger olie- og fiskeindustrien at udnytte de områder, der bliver blotlagt til at finde nye steder at fiske og udvinde olie. Verdenshavene – der er stort set ubeskyttede områder uden for nationale farvande – har brug for stærk, international beskyttelse gennem FN.

Lige nu forhandler regeringer fra hele verden om en havtraktat, som skal ende ud i en international aftale med mindst 30% beskyttelse af verdenshavene i 2030. Vi arbejder hårdt for at sikre den bedste aftale, som gerne skulle være på plads i 2020.

Uden sunde verdenshave vil vi opleve accelererede klimaforandringer, hurtigere temperaturstigninger og vanskeligere levevilkår. Vi har brug for verdenshavene, og de har brug for os nu. 

Vær med i kampen for at beskytte levevilkårene på vores blå planet: Skriv under her.

Vi sejler videre

Vores rejse fra pol til pol fortsætter til “Den Forsvundne By”, hvor vi blandt andet vil sætte fokus på den frembrusende industri med minedrift på havbunden. 

Du kan følge med i rejsen på vores blog her og under #ProtectTheOceans på de sociale medier.