På graffiti i Johannesburgs gader understreger Sydafrika, at vand er en menneskeret © Victor Sguassero
På graffiti i Johannesburgs gader understreger Sydafrika, at vand er en menneskeret

Da verdenserklæringen om menneskerettigheder blev skabt i 1948 var det med det formål at fastholde et sæt af rettigheder med de højest mulige idealer, som giver alle mennesker mulighed for et liv med sikkerhed, tryghed, frihed, lighed, retfærdighed og fred. Flere årtier senere er dette sæt af umistelige og universelle rettigheder stadig et fundament, som vi hos Greenpeace og andre ligesindede står på i vores forpligtelse til en grønnere, sundere og mere fredfyldt verden. Det er muligt at lave denne kobling mellem menneskerettigheder og en harmonisk, sund planet, når man begynder at forstå klimaforandringernes indvirkning og de måder, de påvirker os, vores familier og fremtidens fællesskaber.

KLIMAFORANDRINGENS KONSEKVENSER

Klimaforandringerne intensiverer skovbrandene, som denne i Rusland.© Maria Vasilieva / Greenpeace
Klimaforandringerne intensiverer skovbrandene, som denne i Rusland.

Her hos Greenpeace kender vi alt for godt konsekvenserne af klimaforandringerne, men de kan aldrig blive omtalt nok gange – globale temperaturer er høje og vil fortsætte med at stige i årtier på grund af drivhusgasudledninger skabt af menneskelig aktivitet. Udledningerne og klimaforandringer har stor indflydelse på vores naturområder og planet. Herunder luftforurening; ekstreme temperaturer, som resulterer i ekstreme vejrfænomener som tørke, hedebølger; og stigninger i vandmasser, som resulterer i oversvømmelser. Klimaforandringer udgør også en stor trussel mod menneskeliv ved at skabe trusler mod fysisk helbred og overlevelse, mangel på mad og vand, og tab af ejendom, hjem, og levemåde; hvor de mest sårbare i vores samfund – som børn, ældre og marginaliserede befolkningsgrupper – ofte er de mest udsatte.

KLIMAFORANDRINGER TRUER MENNESKERETTIGHEDER

Menneskerettigheder udtrykker alle menneskers ret til at blive behandlet lige, til at leve et liv med tryghed, sikkerhed og frihed og at blive beskyttet af deres regering. Alt for mange af vores menneskerettigheder, som for eksempel retten til liv, sundhed, mad og en tilstrækkelig levestandard, er negativt påvirket af klimaforandringerne. Det ser vi for eksempel beviserne på ved hver ny begivenhed med ekstremt vejr og den ødelæggelse, det medfører, som død og destruktion af afgrøder og ejendom. Hvis der ikke handles, vil klimaforandringerne fortsætte med at ødelægge mennesker og planeten, og menneskerettighederne vil blive ved med at blive krænkede. 

I løbet af COP 24, the FN´s klimatopmøde i Polen, opfordrede 34 UN menneskerettighedseksperter – vedrørende problemstillinger som strakte sig fra erhvervsliv til udvikling og miljø – til at lande skulle tage menneskerettighedsbaseret klimahandling i tråd med temperaturstigningen på 1.5 grader i Paris-aftalen. The landmark joint statement har konsekvenser, som rækker langt ud over denne klimakonference og sender et klart signal til nationale regeringer og virksomheder, som sælger fossile brændsler.
De uafhængige UN-eksperter opfordrede stater til, blandt andre handlinger, at “forpligte sig til hurtigt at øge deres ambition, på baggrund af klimakrisens alvorlige natur og det presserende behov for øgede  klima  indsatser”; og “opfordre erhvervslivet til at integrere hensyn til klimaforandringerne i deres politikker og praksisser, inklusiv deres menneskerettigheds due diligence processer og vurdering af konsekvenserne.

EN NY TILGANG TIL AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGERNE

Laser projection on the COP24 venue in Poland urging the world leader to act on climate. © Konrad Konstantynowicz
Aktivister fra Greenpeace fremviser et budskab til verdens ledere til COP24, hvor de kræver akut handling for at vende den tiltagende klimakatastrofe

Da vores tidsvindue til at nå at gøre en forskel bliver mindre, må vi finde måder at skabe vedvarende globale forandringer. Svaret er Klimaretfærdighed

I løbet af de sidste årtier har ønsket om at opnå klimaretfærdighed braget igennem i hele verden. United Nations Environment Program (UNEP) rapport beskriver, at der i marts 2017 var mere end 654 sager indsendt i USA og, når man bruger en større definition af klima retssager, er over 230 sager bragt i andre lande. Flere og flere sager som disse bliver  indsendt rundt om i verden i en voldsom hastighed. Klimaretfærdighed er opfyldelsen af menneskerettigheder i lyset af klimaforandringer. Det er en proces, hvor klimakrisen også italesættes som en menneskerettighedskrise, og hvor domstolen bliver brugt til at holde virksomheder og regeringer ansvarlige. Virksomheder, der sælger fossile brændsler, må ikke fortsætte med at handle med straffrihed og kun med profit for øje, og regeringer må ikke længere ignorere sammenhængen mellem klimaforandringerne og deres pligt til at beskytte menneskerettighederne. At finde nye måder at leve og eksistere gennem klimaretfærdighed er ikke bare en mulighed, men en nødvendighed.

THE PEOPLE’S GUIDE

Climate March at COP24 in Poland. © ID GP0CT15361
Mange hundrede mennesker marcherede i the Climate March i COP24 i Katowice, Polen, d. 8. December, 2018

Greenpeace har i solidaritet med de inspirerende mennesker og fællesskaber, der kræver klimaretfærdighed og som svar på forespørgsler om assistance med at skabe klimaretssager for at beskytte mennesker skabt  People’s Guide.Ved at trække på manges indsats er People’s Guiden et ikke udtømmende dokument, der giver nogle idéer til medlemmer af fællesskabet, NGO’er og advokater om, hvordan man skaber sager, der adresserer klimaforandringernes indflydelse fra et menneskerettighedsperspektiv. Guiden er specifikt målrettet mod at holde regeringer ansvarlige for utilstrækkelig klimahandling. Det illustrerer og fremhæver også de mange fantastiske skelsættende sager (hvoraf mange er succesfulde), som bliver brugt over hele verden. Ultimativt viser the People’s Guide at med indsats og støtte fra eksperter kan fællesskaber rejse sig og lede vejen mod at værne om sig selv og sine rettigheder – og fremtidige generationers rettigheder.

GREENPEACE, KLIMARETFÆRDIGHED OG FREMTIDEN

© Josh Edelson / Greenpeace
 Kunstner John Quigley skaber et ikonisk visuelt budskab med emnet Hummingbird Rising: Human Mandala for Climate Justice! Det samskabte symbol er et budskab til verdensledere om, at klimaet har ændret sig, og det må vi også

Med støtte fra vores partnere over hele verden; berørte samfund, byboere og andre NGO’er, vil regeringer og fossile virksomheder begynde at lave forandringer. Hvis de presses hårdt nok, vil de blive tvunget til at afvise den gamle historie om, hvordan vi lever og overlever og genopdage, hvordan man kan producere varer på en måde, der respekterer mennesker og planeten. Selvom klimaretssager ikke er en perfekt, altomfattende løsning, tilslutter vi os Klimaretfærdighed- bevægelsen i kampen for menneskerettighederne.Vi vil have, at regeringer og virksomheder bliver holdt ansvarlige for klimaforandringer. Vi vil have, at mennesker, især de mest sårbare, bliver beskyttet, og at der bliver værnet om deres menneskerettigheder. Vi vil have en ny måde at eksistere i harmoni med planeten og hinanden. Dette er fremtiden som Climate Justice gør mulig, en fremtid vi tror på og skaber sammen, nu.

two hands holding together
Kræv klimaretfærdighed

Enkeltpersoner og lokalsamfund kræver, at regeringer og virksomheder holdes til ansvar for deres medvirken til klimakrisen og klima uretfærdighed. Vil du være med?