Her mens jeg og resten af Greenpeace’ seje kampagneteam er på vej på juleferie for at lade lidt op efter et hæsblæsende år, så vi efter nytår igen kan tage fat med fornyet energi og kæmpe videre for den helt nødvendige omstilling af dansk landbrug og for beskyttelsen af verdens skove, har vi brugt lidt tid på at se tilbage og samle op på de resultater, vi har opnået i løbet af 2021.

Det kan tit føles som en lang og sej kamp, hvor fremskridtene går alt for langsomt set i lyset af de presserende kriser for klodens klima og biodiversitet, som vi står lige midt i. Så det er vigtigt ind imellem at huske at stoppe op og glæde sig over alle de ting, vi trods alt opnår og er med til at forandre.

Jeg har derfor her lavet et overblik over nogle de ting, som gør mig allermest stolt i år. Det er ting, som vi på ingen måde havde kunnet opnå alene, så jeg vil samtidigt sende en stor og varm tak til alle jer, der har gjort det sammen med os: 

💚 Til alle jer fantastiske mennesker, der støtter vores arbejde økonomisk, uden jer havde intet af dette været muligt! 

💚 Til alle, der har skrevet under på underskriftsindsamlinger, delt videoer, artikler og opslag, skrevet til virksomheder og politikere, talt med venner og familie om behovet for klimahandling, eller ændret ting i jeres hverdag – I er hverdagens helte, og sammen forandrer vi verden!

💚 Til skuespillerne Mikkel Boe Følsgaard, Carsten Bjørnlund og Danica Curcic, som har hjulpet os med at nå langt uden for vores sædvanlige cirkler og med at fortælle om sammenhængene mellem den industrielle kødproduktion og ødelæggelsen af verdens skove på nye måder.

💚 Til vores gode samarbejdspartnere i andre danske organisationer og politiske partier, sammen har vi sat landbrugets alt for store kødproduktion, greenwashing og truslerne mod verdens skove på den politiske dagsorden og opnået en række vigtige resultater.

Det er i stor grad vores faste bidragsydere, som gør det muligt for os at skabe vigtige fremskridt, som dem du kan læse om nedenfor. Med faste bidrag er vi sikret en stabil indkomst, som betyder, at vi kan gennemføre det arbejde, vi har planlagt. I 2022 har vi ambitiøse planer om at skabe flere mærkbare forandringer for verdens skove og for omstillingen af landbruget til mere plantebaseret og klimavenlig produktion. Læs mere om, hvad din faste støtte kan gøre af forskel her eller klik herunder.

Støt Greenpeace

Greenpeace er verdens største uafhængige miljøorganisation og har i snart 50 år arbejdet for at give vores fantastiske planet en stemme. Vi accepterer hverken penge fra stater eller virksomheder, hvilket gør os i stand til at være en uafhængig stemme, der alene taler for miljøets interesser. Derfor er økonomiske bidrag fra mennesker som dig også helt uundværlige.

Vær med

Farvel til Danish Crowns lyserøde klimamærke og styrket indsats mod greenwashing

I oktober kunne vi fejre, at Danish Crown var nødt til at stoppe deres greenwashing-kampagne “klimakontrolleret gris”. Danish Crown skriver selv på deres hjemmeside om beslutningen:

“Danish Crowns mærke ’Klimakontrolleret gris’ har i en periode været genstand for en massiv modkampagne fra Greenpeace, og derfor har den danske detailhandel valgt ikke længere at markedsføre Danish Crowns ’Klimakontrolleret Gris’.”

Det var en vigtig milepæl i vores arbejde mod virksomheders greenwashing af klimaskadelige produkter som kød, som vi har haft stort fokus på i år. Du kan læse mere om sejren over Danish Crown her.

I denne video forklarer skuespiller Carsten Bjørnlund, hvordan Danish Crown forsøger at snyde den danske befolkning, så de kan fortsætte med at sælge millioner af tons kød midt i en klimakrise:

Vi har samtidig brugt vores klage til Forbrugerombudsmanden over Danish Crown til at sætte spotlight på de danske myndigheders urimelige særbehandling af fødevarevirksomheder, som kan greenwashe stort set gratis, mens det kan give bøder på millioner af kroner for virksomheder i andre sektorer at gøre det samme.

Dagbladet Børsen har afdækket problemstillingen i en række artikler, og en lang række partier fra SF til Dansk Folkeparti har opfordret regeringen til at få stoppet forskelsbehandlingen.

Op til finanslovsforhandlingerne lancerede Enhedslisten et politisk udspil mod greenwashing, og i december kunne vi fejre en øget bevilling til Forbrugerombudsmanden på finansloven, 10 ekstra årsværk til at bekæmpe virksomhedernes greenwashing!

I 2022 fortsætter vi med at sætte fokus på, hvordan reklamer for kød og mælk står i vejen for den nødvendige omstilling af danskernes fødevareforbrug. Vi ønsker bl.a. at få stoppet offentlige tilskud til reklamer for kød og mælk og stoppet supermarkeders knaldtilbud på varer, der smadrer vores klima, miljø og natur og hvor dyr udsættes for store lidelser i produktionen. 

Du kan allerede nu være med og skrive under på tre opfordringer for at begrænse reklamer for kød.

Greenpeace i aktion
I september blokerede 23 Greenpeace-aktivister for transporten af sojafoder med forbindelse til skovrydning i Sydamerika
© Greenpeace

Pres fra danske politikere har medvirket til at bremse skovrydingslove i Brasilien, og danske banker har udelukket brasilianske skovslagtere

Skovrydningen i Amazonas-regnskoven i Brasilien steg i år for tredje år i træk og er den værste siden 2006. Og mens præsident Bolsonaro har givet grønne løfter på internationale topmøder om at stoppe skovrydningen, har hans regering gjort det stikmodsatte på hjemmefronten, hvor den har arbejdet for at få gennemført en række lovforslag, der vil føre til yderligere skovrydning, naturødelæggelser og krænkelser af oprindelige folks rettigheder.

Amazonas-regnskoven kommer for hvert år tættere på et katastrofalt tipping point, forskere advarer nu om, at det kan ske allerede inden for fem år, og sker det, kan vi en gang for alle vinke farvel til målene fra Paris-aftalen, og til tusindvis af enestående dyre- og plantearter.

Vi har i år samarbejdet tæt med flere andre danske organisationer og forskere om at råbe den danske regering op for at få Danmark til at lægge diplomatisk pres på Brasilien. Men selvom regeringen bryster sig af, at Danmark er et foregangsland for klimaet, har den indtil videre bare set passivt til.

Til gengæld har en række politikere fra andre partier gjort en vigtig indsats. I april tog Enhedslisten initiativ til et åbent brev til Brasiliens Senat, og i december gjorde Venstre det samme. Begge gange støttede politikere fra flere partier op om brevene, som har spillet en vigtig rolle i at bremse vedtagelsen af skovrydningslove.

Vi kan nu ånde lettet op for en stund, men der er fortsat brug for stort internationalt pres på Brasilien.

Vi har også i år haft stort fokus på danske virksomheder, der har medansvar for de katastrofale naturødelæggelser i Brasilien. Ikke mindst Danish Crown, som både medvirker til skovrydning ved at opkøbe tonsvis af oksekød fra den brasilianske slagterigigant JBS for at sælge det videre til Kina, og ved at basere deres forretningsmodel i Danmark på at sælge kød fra svin, der er opfodret på skovrydningssoja.

Mens Danish Crown indtil videre har nægtet at stoppe sin medvirken til skovrydning, har andre danske virksomheder handlet helt anderledes ansvarligt. Fire ud af de fem danske banker med aktier i JBS har nu frasolgt deres investeringer i både JBS, Marfrig og Minerva. Og Danske Bank har derudover sat både JBS og Minerva på deres eksklusionsliste med skovrydning som begrundelse. Det betyder, at Danske Bank heller ikke i fremtiden kommer til at investere i de to selskaber, så længe de fortsætter med at rydde skov. Og det er et meget vigtigt signal til både de brasilianske virksomheder og Bolsonaro-regeringen.

I 2022 fortsætter vi arbejdet med at lægge pres på danske investorer og virksomheder, der er medansvarlige for ødelæggelserne i Brasilien.

I samarbejde med skuespillerne Mikkel Boe Følsgaard og Danica Curcic satte vi fokus på myten om, at det er soja i fødevarer, der rydder regnskov, mens det virkelige og altoverskyggende problem er foder til en alt for stor industriel produktion af svin, kvæg og kyllinger. Videoen er i år blevet set 130.000 gange.

Når det handler om sojafoder, har vi i år set økologiske landmænd gå foran for skovene. Alle tre danske økologiske mejerier, Thise, Naturmælk og Øllingegaard har meldt ud, at de vil stoppe helt med at bruge sojafoder til næste år. Hverken Danish Crown eller Danmarks største mejeri Arla vil derimod droppe soja, og de er ikke engang i stand til at dokumentere, hvor sojafoderet i deres produktion kommer fra.

Vi kan ikke længere vente på, at virksomheder af sig selv gør det rigtige og stopper med at importere skovrydningsvarer. Derfor bliver en af vores helt store prioriteter i 2022 at arbejde for en stærk lov mod skovrydningsvarer på EU-niveau. Vi startede faktisk arbejdet allerede sidste år, hvor 18.000 danskere engagerede sig i EU’s høring om loven og var med til at gøre den til EU-høringen med næststørst deltagelse nogensinde.

I sommers overrakte vi de mange høringssvar til Danmarks fødevareminister, Rasmus Prehn, som lovede, at han vil kæmpe for verdens skove i EU. Et løfte som vi skal holde ham fast på nu. Det håber jeg, at du vil være med til.

I år lykkedes det også endelig i et stærkt samarbejde med andre danske organisationer og forskere at få skabt opmærksomhed politisk og i danske medier om Mercosur-handelsaftalen mellem EU og fire sydamerikanske lande, og dens konsekvenser i form af øget skovrydning i Brasilien. Aktuelt er vedtagelsen af handelsaftalen sat på pause i EU, fordi Østrig har meddelt at ville nedlægge veto. Men vi holder øje og giver besked, når der er brug for at lægge pres på den danske regering igen.

Investering i plantebaserede fødevarer, udtag af lavbundsjorde og politisk bindende mål er vigtige lyspunkter i en ellers kulsort landbrugsaftale

Den politiske aftale, der i efteråret langt om længe blev indgået om, hvordan landbruget skal bidrage til Danmarks målsætning om 70 procent reduktion i klimagasudledninger i 2030, gik i en stor bue uden om at sætte mål for at reducere antallet af landbrugsdyr.

Regeringen veg helt uden om at tage ansvar for den åbenlyse udfordring, som er at produktionen af kød og mælk står for næsten en tredjedel af Danmarks samlede udledninger, og at det er umuligt at se, hvordan vi skal komme i mål uden at skære ned på landbrugets animalske produktion. Ja, faktisk har vi regnet ud, at landbrugets animalske produktion udgør over 40 procent af Danmarks udledninger, hvis man ser på klimagassen metan over 20 år, i stedet for 100 år, som man sædvanligvis gør.

Der var dog også lyspunkter i den endelige aftale. 

Ikke mindst blev der sat en stor pulje penge af til at booste udviklingen af fremtidens plantebaserede fødevarer, som kan gøre det muligt at producere mad til lige så mange mennesker i dansk landbrug, som vi gør i dag, men uden at skulle bruge enorme arealer til foder til dyr. På den måde kan vi i stedet gøre plads til mere skov og natur, som er den mest effektive måde at opsuge og lagre CO2 fra atmosfæren og samtidig er vigtig for at gøre plads til vilde arter af dyr og planter.

Udtag af lavbundsjorde fra landbrug for at omdanne dem til natur var endnu et lyspunkt i aftalen, og endelig er det vigtigt, at de politiske partier bag aftalen har forpligtet sig til bindende mål for at nedbringe både landbrugets udledninger af klimagasser og næringsstoffer, som truer naturen både på land og i fjorde og kystvande i store dele af Danmark.

De mål skal vi holde dem fast på i de kommende år, så naturen og miljøet igen kan få det godt i Danmark, og så Danmark kan leve op til sine klimamål.

Corona-sikker fugleskræmselsdemonstration
I årets første mange måneder kunne vi ikke samles og demonstrere pga. risikoen for coronasmitte. Med lidt hjælp fra landet arrangerede vi derfor coronasikre fugleskræmselsdemonstrationer foran Christiansborg
© Greenpeace

Vi har sammen med fem andre organisationer spillet en afgørende rolle i at få plantebaserede fødevarer så højt op på den politiske dagsorden, at det endte med at blive en central del af landbrugsaftalen. Med afsæt i rapporten Fra foder til føde – en bæredygtig vision for dansk landbrug og fødevareforbrug har vi været i dialog med ministerier, og med politikere fra særligt regeringens tre støttepartier Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

I løbet af året har vi også med jeres hjælp sat fokus på bagsiderne ved den industrielle produktion af særligt svin, hvor næsten hver fjerde pattegris dør inden for den første måned.

I foråret blev vi kontaktet af Danske Svineproducenter, der krævede, at vi destruerede et billede af en død gris i en skraldespand. 

Det ville vi selvfølgelig ikke, så i stedet samlede vi med hjælp fra over 300 fantastiske mennesker ind til at få placeret billedet, som Danske Svineproducenter ikke vil have, du ser, i Jyllandsposten samt alle landets regionale dagblade.

© Greenpeace

I 2022 vil vi med din hjælp fortsætte med at sætte fokus på industrilandbrugets bagsider for naturen, miljøet, dyrefabrikkernes naboer og de millioner af dyr, der lider under produktionsforholdene.

Støt Greenpeace

Greenpeace er verdens største uafhængige miljøorganisation og har i snart 50 år arbejdet for at give vores fantastiske planet en stemme. Vi accepterer hverken penge fra stater eller virksomheder, hvilket gør os i stand til at være en uafhængig stemme, der alene taler for miljøets interesser. Derfor er økonomiske bidrag fra mennesker som dig også helt uundværlige.

Vær med